sourze.se

Ungdomsjobben – viktigaste valfrågan

När Socialdemokraterna återtog makten 1994, gick de till val på att ge ungdomar jobb.

Jag minns själv hur dåvarande SSU-ordföranden Karl-Petter Thorvaldsson stod på Östanåskolans aula i Eksjö och försäkrade: "vi jobbar för att inga ungdomar mellan 18-24 år skall vara utan jobb mer än 100 dagar". Därefter skulle varje ung människa få en praktikplats under sex månader och lägsta KAS kontant arbetsunderstöd à 1500 kronor i månaden netto. Det sista nämnde visserligen inte SSU-ordföranden.

Nu 14 år senare vet vi alla, som var unga då, hur det blev och fortfarande är. Det stora partiet går inte in för att bryta den reella arbetslösheten och skapa riktiga jobb - med avtalsenliga löner - åt unga människor. Istället monterar Socialdemokraterna ner ordinarie tjänster inom den offentliga sektorn, för att ersätta dessa med låtsasjobb åt arbetslösa. "Plusjobb" heter påfundet och går ut på att ge långtidsarbetslösa låtsasjobb inom den offentliga sektorn, exempelvis vården. Vad regeringen inte talar högt om är att stora delar inom Landstingen tvingas säga upp ordinarie personal, på grund av budgetnerskärningar.

Varför är det då så svårt för Socialdemokraterna att skapa nya och riktiga jobb? Sannolikt på grund av att s inser att om riktiga jobb inom privat och offentlig sektor skall skapas krävs det också att en mängd socialdemokratiska heliga kor måste slaktas, till exempel arbetsrätten, som gör det omöjligt för ett medelstort företag att våga satsa på en ung och oerfaren människa. Lägg där till en relativt hög ingångslön plus LAS lagen om anställningsskydd.

Centerledaren Maud Olofsson lanserade ett betydligt intressantare förslag, på DN-debatt den 3/2. Förslaget går ut på att slopa LAS för ungdomar upp till 26 år och underlätta för småföretagare att våga anställa. Arbetsgivaren ska å andra sidan också kunna säga upp arbetstagaren utan uppsägningstid, istället får den sistnämnda ett avgångsvederlag på åtta procent av lönen, vilket motsvarande en månadslön, efter ett år och två månadslöner efter två år. Förslaget innebär också att unga tvingas prestera mer utifrån sig själva, utan dagens trygghetssystem, för att sälja in sig. I gengäld ökar därmed också möjligheten för dessa att få ett jobb. Ett avsevärt trovärdigare förslag än det socialdemokratiska, som uteslutande bygger på rättigheter för arbetstagaren på arbetsgivarens bekostnad.


Om författaren

Författare:
Yohannis Petersson

Om artikeln

Publicerad: 11 feb 2006 17:04

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: