sourze.se

Tillväxt; pengar eller livslust? 2.

Varför fylla vindar och källarutrymmen med allahanda saker, om man kan hyra dem till försumbara priser "just in time"?

För att en allmän hyrpoolstruktur skall kunna bli så rationell, kostnadseffektiv och konkurrenskraftig som möjligt så krävs det optimalt utformad logistik och en troligen långsiktigt planerad successiv förändring av de infrastrukturella och sociotekniska systemen.

Tänkbart scenario: Verkstäderna underleverantörerna i ett materialdelsbaserat hyrpoolsamhälle bearbetar och ytbehandlar olika sorts råmaterial till direkt monterbara delar och fästelement. Produktionen sker enbart på beställning från alla de monteringshallar som finns på billig mark i städernas utkanter jfr. nuvarande varuhusstruktur. Verkstäderna är normalt helautomatiserade och obemannade för att undvika onödiga arbetskostnader. Beställningen via Internet direkt till de maskinella systemen kan då ske dygnet runt utan att det krävs några mänskliga arbetsinsatser och arbetskostnader. Leveranserna till monteringshallarna sker via automatiserade balktrafikleder.

En stor fördel med att verkstäderna enbart tillverkar monterbara materialdelar på beställning, är att samma sorts delar - och framför allt fästelementen - kan konstrueras för att användas till kanske hundratals eller tusentals olika produkter jfr. med legobitar eller meknobygge. Samtidigt kan ju samma produkt - inom en hyrpoolstruktur - brukas av många olika användare. Det totala antalet produkter bör alltså kunna reduceras avsevärt, samtidigt som antalet olika delar kan reduceras ännu mycket mera. Alltså en mycket stor reducering av kostnaderna för de hyrpoolsanlitande företagen, offentligsektorn och organisationerna och i sista ledet en ännu större prisreducering för konsumenterna.

Dem som i huvudsak hyr monteringsplats i monteringshallarna blir sannolikt auktoriserade montörer som beställer monterbara materialdelar, monterar ihop dessa till ett antal olika hyrpoolprodukter och "hänger upp" dem för uthyrning. Rimligen specialiserar sig de olika montörerna på ett lämpligt antal olika produkter, som de sedan hyr ut, bevakar, underhåller, byter ut slitna delar och slutligen demonterar, sorterar delarna och skickar olika sorts materialdelar för reproduktion till nya råmaterial.

Kretsloppet är då slutet på ett enkelt och effektivt sätt!

Ju större kundkrets som balkledsnätet har, ju mer specialiserar sig rimligen de olika montörerna på ett allt mindre produktsortiment. På liknande sätt som en husläkare har ett lagom antal ömsesidigt utvalda patienter, så har sannolikt de olika montörerna ett noga utvalt produktsortiment och ett lagom stort produktantal som de noga bevakar, underhåller och förnyar. Hyrpoolstrukturen kommer sannolikt att mer och mer likna det gamla hantverkssamhället, där man personligen och på lokal och "närskalig" nivå känner väl till de olika kreaprenörer, "allt i allo-fixare" och entreprenörer som man anlitar.

En förutsättning för en optimal hyrpoolstruktur är ett utbyggt balktrafiknät inom hela eller utvalda delar av stadsområdet. Alla hyrpoolsprodukterna finns alltså ständigt i omedelbar beredskap för uthyrning utom när de används förstås!. De finns då "upphängda" på utvalda parkeringsplatser inom balktrafiknätet och kan beställas via balknätets Intranet dygnet runt. Rimligen kan beställaren då räkna med att ha den beställda produkten att hämta vid närmaste hållplatsparkering inom kanske 3 - 20 minuter. Många saker kan dessutom beställas dagen innan eller tom specialgjorda saker innan de har monterats ihop, för att säkert ha dem en viss dag och vid en viss tidpunkt. Detta gäller inte minst monteringsfärdigt byggnadsmaterial som levereras till byggplatsen just när de skall monteras. Forts. följer…

Balktrafik: Länk: swedetrack.com
Länk: swedetrack.com


Om författaren

Författare:
Uno Hansson

Om artikeln

Publicerad: 22 jan 2006 23:30

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: