sourze.se

Folkpartiet visar vägen!

Personvalet kan fälla utslaget i valet nästa år. Partierna bör därför satsa på att synliggöra enskilda kandidater i mediadebatten.

Partierna mister alltmer sin kraft som opinionsbildare inför valet. Medlemsantalet har minskat drastiskt i varje parti och de politiska budskapen slår inte igenom i media. Kommande partiledardebatter i radio och TV motses inte längre med någon större spänning. Riksdagens återkommande debatter och utfrågningar som visas i TV väcker heller inte något större intresse från dagens väljare. Det gäller att finna nya kanaler för partierna att nå väljarna. En sådan - hittills inte prövad i någon större skala - är att satsa på personvalet och se till att kandidaterna når ut till väljarna. De är okända - frågar man en väljare från förra valet om han eller hon kan namnge en rikdagsledamot i det parti de röstade på blir svaret sannolikt nej. En omfattande utbildning av riksdagskandidaterna borde därför bli en första klassens angelägenhet för partierna. Nu gäller det att använda de nya kommunikationsmedel som finns via webben, medierna och andra kanaler. Enskilda kandidater kan om de skolas i tid ersätta den opinionsbildning som partierna tappar i egenskap av partier. Valrörelsesn kan bli spännade och vital om debatten tar upp frågor som rör dagens väljare och inte göms undan av taktiska skäl som partierna ofta har en fallenhet att göra av rädsla för väljarbortfall. Den debatt som just nu förs i Folkpartiet bådar gott, enskilda kandidater hörs och syns i media och deras budskap börjar nå fram till väljarna.


Om författaren

Författare:
Stig Gustin

Om artikeln

Publicerad: 28 dec 2005 14:13

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: