sourze.se

Återuppväckt skråväsende!

Det gamla skråväsendet har under senare decennier smugit sig in på marknaden, och gett förra seklets konservativt bevarade mansjobb krystade privilegier, som de övriga medborgarna dyrt får betala.

Enkla bostäder som kostar miljoner är ju helt befängt. Byggnadsverksamheter är som "skyddade värkstäder" inom varje land för sig, och den tekniska effektiviteten är totalt efterbliven. Kartellbildningar mellan företag är i lag förbjudna, men det gäller tydligen inte för nyuppväckta former av skråbildningar mellan exempelvis de svenska bygg- och transportföretag och gesällerna inom LO- facken, och med sosseregeringen och riksdagen som svenskhetsmodellens arbetarretoriska beskyddare.

Citat, Länk: cint.se
"Att byggare och arbetsgivare i oskön sammanblandning gör gemensam front mot eventuell utländsk konkurrens och uttalar sig i vackra ordalag om att vi måste “bevara det svenska systemet och se till de utländska arbetarnas intressen" är självfallet bara sk-tsnack, jag tror att dessa människor själva är mer än kapabla att avgöra vad som ligger i deras intressen.

För Svenskt Näringslivs och de svenska byggföretagens del, så är detta ett klassiskt fall av NIMBY, dvs. “Not in my Backyard". Konkurrens är bra, så länge vi slipper den hos oss. Självfallet, all kapitalism strävar efter marknadsdominans och monopol, därför är det också samhällets uppgift att via regler och myndigheter, se till alla branscher hålls öppna för konkurrens. Regeringen väljer i detta fall att inte fullgöra sin uppgift, utan krokar arm med kapitalet och arbetarna, mot köparsidan, dvs. konsumenterna."

Länk: viktoria.se
"... Industrisamhället domineras av professionella experter. Med branschorganisationer, fackförbund och myndigheter, genom legitimering och professionalisering, utvecklas i det moderna industrisamhället ett system som påminner om hantverkssamhällets skråväsen. För verksamhet efter verksamhet gäller att de får utövas endast med legitimation och behörighet. Andra gör sig inte besvär. Yrkesutövarna utvecklar kåranda och kollegial sammanhållning…
… Industrisamhällets yrkesutövare producerar i fabriker eller projekt utan kontakt med kunderna..."

Edit; citat: Länk: johannorberg.net
"... Idag har de systematiskt stoppat utländska lastbilar på vägarna, men inte bara för att kontrollera trafiksäkerheten. De gjorde det i sällskap med fackförbundet Transport...//... Att polisen utnyttjar sin tvångsmakt för att berika privata maktintressen trodde jag var något som bara skedde i poliskårer som korrumperats av maffian..."


Om författaren

Författare:
Uno Hansson

Om artikeln

Publicerad: 17 nov 2005 23:28

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: