sourze.se
Artikelbild

Det handlar om frihet

Säg den som inte hyllar friheten som värde. Vårt sökande av frihet är en del av det som gör oss till människor. Samtidigt är friheten inte enhetlig. Den skiftar från en tid till en annan och från människa till människa.

Länge såg vi friheten stå på spel i stora konflikter i världen. Det handlade om demokrati mot diktatur, väst mot öst eller marknadsekonomi mot planhushållning. För många känns de här konflikterna allt mer avlägsna. Synen på frihet har förändrats och tar avstamp i en ny verklighet.

I möten med människor har jag sett en ny frihetslängtan, men också en ny ofrihet. I vårt land handlar frihet allt mer om möjligheten att få bestämma över det egna livet. Ofrihet handlar om utanförskap och brist på jobb. Ofrihet följer också i spåren av det växande våldet, drogerna och
samhällets bristande reaktioner på brott.

Vi upplever också frihet olika under olika skeden av våra liv. Som unga söker vi frihet i oberoende från andra. Då vi blir äldre handlar frihet mer om att kunna trygga egen försörjning eller att få tiden att räcka till i stressen mellan arbete och familjeliv.

Friheten har med allt detta blivit allt mer mångsidig och fått mer av ett mikroperspektiv i vår tid. Det gör den inte mindre viktig. Tvärtom.

För mig och moderaterna är den nya ofriheten uppdraget. Vi ser som vår uppgift att vara ett frihetsparti i vår tid och nära människor. Vårt mål är att ge människor makt att bestämma mer över den egna vardagen och att bekämpa ofrihet i växande utanförskap eller brottslighet. Det handlar om att väcka en ny frihetsdebatt till liv.


Om författaren
Om artikeln

Publicerad: 14 okt 2005 07:22

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: