sourze.se

Välfärdssamhällets dilemma! 2

Citat: "vad är det då vi konsumerar? Vad är värde och kvalitet för oss? Det är så enkelt som att ha rätt saker, på rätt plats och i rätt tid."

Ytterligare citat från:
Länk: detnaturligasteget.se
"... När vi konsumerar något, konsumerar vi dess koncentration och struktur. Kvaliteten, eller värdet, av materian ökar när koncentrationen ökar, och minskar när koncentrationen och strukturen konsumeras. En guldtacka är t ex mer värdefull än samma mängd guld, utspritt i naturen..."
"... Ett hållbart samhälle är således ett samhälle som kan bibehålla sin jämvikt gentemot naturen samtidigt som människornas förmåga att tillgodose sina behov inte förhindras..."

Numera bor och lever de flesta i städer och storstäder och dessa städer är beroende av en mycket stor landyta utanför staden för att förse dem med mat och allt annat, och för att stadens avfall och utsläpp skall avlägsnas från stadsområdet och allra helst återcirkuleras i kretslopp. Denna landyta brukar kallas för stadens ekologiska fotavtryck.

För Sveriges storstäder så anses fotavtrycket vara mellan 5 och 9 ha per person och detta så kallade försörjningsomland måste faktiskt minskas till mindre än ca 1,5 ha/person för att så småningom vara likvärdigt för alla världen över. För att då rätt saker åter och åter skall finnas på rätt plats så måste det hela tiden flyttas på mängder av saker. Dessutom måste all denna materia återföras via återvinning och recirkuleras i kretslopp för att åter och åter koncentreras och struktureras.

Hemma och på jobbet omger sig var och en med över 20 000 föremål som man känner till och behärskar. Men man kan inte använda sig av mer än ett fåtal av dessa samtidigt. Sannolikt vore det avsevärt mera effektivt om privatpersonerna, företagen, offentligsektorn och organisationerna hyrde eller leasade det mesta av utrustningen, istället för att de kräver lagringsutrymme, bevakning, underhåll och rostar och samlar damm när de inte används.

Idag finns det varken någon integrerad logistik, kvalitetssäkrade infrasystem eller någon optimal socioteknik för effektivt anlitande av hyrespooler, istället för massor av saker bara kräver beredskapsutrymmen, bevakning och underhåll det mesta av tiden. Med effektiva hyrespooler så borde de totala kostnaderna för varje sällan- eller säsongsanvändare kunna bli avsevärt mycket lägre och dessutom göra återvinningen och recirkulationen i kretslopp mycket effektivare.

Med optimalt utnyttjande av datorer, Internet och alla de andra möjligheterna som idag finns för att optimera den tekniska effektiviteten och produktiviteten, så borde det inte vara särskilt svårt att tillfredställa och kvalitetssäkra, att vars och ens behov och önskemål av rätt saker finns på rätt plats vid rätt tidpunkt.

Även om det system som beskrivs på:
Länk: swedetrack.com
primärt är ett system för persontransporter, så är det enligt min mening idealiskt såsom poolsystem för hyresobjekt. Hyresobjekten kan då finnas upphängda under balken och finns därmed i ständig beredskap dygnet runt. Med mycket kort varsel kan de omedelbart skickas iväg längs balksystemet till beställarens angivna adress.

När de stora verkstadsföretagen flyttar till låglöneländer, så avstannar generellt automatiseringen av produktionen och samtidigt upphör införandet av ny teknik som rationaliserar tillverkningen. Underleverantörernas kommentarer är:
"Det finns bara ett sätt för att möta flytten österut; förbättra produktiviteten och öka mekaniseringen"

Brukare och konsumenter bör därför bilda gemensamma organisationer som gör teknikupphandlingar och avropsavtal; exempelvis med de utflyttade företagens tidigare underleverantörer. Städernas balktrafiknät kan bl.a. använda taken på lämpligt placerade monteringshallar som parkeringsplats för olika hyresobjekt. De montörer som hyr plats i monteringshallarna beställer leveranser av monterbara och ytbehandlade materialdelar av underleverantörerna. "Frilansande" montörer är alltså de som monterar, hyr ut och hela tiden håller hyresobjekten i brukbart skick.

En optimerad och kvalitetssäkrad hyrespoolstruktur bör alltså ha en mängd stora fördelar gentemot alla nuvarande system.

Underleverantörernas rena automatstyrda tillverkningskostnader för materialdelarna till monterbara föremål, utrustningar, inredningar, byggnader och anläggningar är ju mycket, mycket lägre än de priser som användarna idag betalar för färdiga produkter. Men de "frilansande" montörerna betalar ju bara i stort sett för tillverkningskostnaderna plus pålägg.

Konsumenternas och brukarnas kostnader för att hyra allahanda olika sorts utrustningar, skulle alltså med det här beskrivna scenariet kunna bli mycket, mycket lägre än att köpa utrustningarna; även återvinningen och demonteringen av de uttjänta utrustningarna bör kunna bli mycket effektivare.

Om dessutom skatterna, avgifterna och myndighetskontrollen på arbete, tjänster och allt annat försvinner helt och hållet, så blir naturligtvis levnadskostnaderna otroligt mycket lägre, samtidigt som arbetslösheten samtidigt bör bli helt försumbar. Människorna bör då istället kunna ägna sig åt att i stor utsträckning byta en myllrande mångfald av intressanta och engagerande upplevelsetjänster med varandra.


Om författaren

Författare:
Uno Hansson

Om artikeln

Publicerad: 24 aug 2005 14:59

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: