sourze.se
Artikelbild

Socialstyrelsen erbjuder säker död

Vem minns inte fluortanten? Vem minns inte terrorattacken i Tokyo och sekten som spred nervgas?

Våra tänder blir starka och friska av fluor. Vaccin räddar liv. Detta är standardiserade sanningar framlagda av tandkrämsproducenter och vaccinindustri. Har de rätt? Troligtvis inte, men de skyddar sina intressen med järnhand. Aluminium-, konstgödsel- och läkemedelsindustrin måste få dumpa överskottet av fluor någonstans och hälsoforskningen är underordnad de krafter som årligen köper medicinska undersökningar för miljardtals kronor.

Vem minns inte fluortanten? Gapa och skölj. I början av 1990-talet genomfördes tre oberoende studier i USA, Japan och Indien. Man kartlade närmare en halv miljon barn som lever i områden med hög fluorhalt i dricksvattnet. Studierna visade att dessa barn har FLER hål i tänderna än genomsnittet barn i världen. Resultaten presenterades i Orthomolecular Medicine, nr 3 1993. Samma år gjorde doktor Robert Isaacson, Binghampton University New York, två separata vetenskapliga undersökningar som avslöjade att den mängd fluor vi får i oss genom tandkräm, tuggummi, tabletter och dricksvatten är skadliga för nervsystemet.

Vem minns inte terrorattacken i Tokyo och sekten som spred ut nervgasen Sarin i tunnelbanan? Sarin - blandad första gången på 1930-talet av nazisterna och tjugo gånger dödligare än cyanidgas - går på nervsystemet. Den innehåller organofosfat som spetsad med fluor blir livsfarlig. För att göra ett effektivt bekämpningsmedel mot insekter tillsätter man fluor. Flera vanebildande mediciner är sammansatta fluorföreningar. 1989 avslöjade Battelle Research Institute, Columbus, Ohio att fluor är ett starkt cancerframkallande ämne. Ekonomiska intresseorganisationer och sponsrad lobbyverksamhet gör sitt för att tiga ihjäl dessa studier, men fakta sipprar förr eller senare fram. Det finns en anledning till varför vi inte ger barn under fem år fluortandkräm och fluortabletter. Frågan är om fluor är bra för någon.

Analyser visar att fluor hämmar bildandet av antikroppar i blodet. Men det stannar inte där. Fluor förvirrar immunsystemet och får det att gå till angrepp mot kroppsegna vävnader samt ökar tumörers tillväxthastighet hos cancerbenägna personer. Medan reklamtevekanalerna propagerar för fluor som emaljstärkande och kariesbekämpande påtalar mer seriösa röster att gasen fluor är ett gasformigt grundämne missfärgar tänderna och gör dem sköra. Mer om detta går att läsa på: Länk: klokast.se

Jan Sällström, zoofysiolog och docent i experimentell patologi vid Uppsala universitet, är expert på fluor och har arbetat med molekylär patologi för cancerdiagnostik vid Akademiska sjukhuset i Uppsala. I hans artikel om fluor som cellgift avhandlas ämnets verkningar: "Fluor befinner sig i giftighetsgrad någonstans mellan bly och arsenik. Forskning tyder på att fluorider kan orsaka såväl allergier, benskörhet, dental fluoros som neurologiska skador."

Från fluor till vaccin är steget kortare än man tror. Hur står det egentligen till med de olika vaccinationsprogram som prånglas ut på marknaden och sväljs med hull och hår av läkare runt om i landet?

I SVT den 7 september 2000 berättade Reportrarna om vaccinationsskador. Programmet tog upp autism som följd av barnvaccin och debatterade den hårt vinklade informationen från vaccinationsindustrin. En representant för tillverkningen av vaccin erkände att uppgifter om skador och död orsakad av vaccin "skadar producenternas intressen".

Innan det europeiska vaccinationsprogrammet nådde Afrika fanns det inga dokumenterade MS-fall på kontinenten. Människor i så kallade primitiva samhällsstrukturer vet inte vad multipel skleros är. Djur som lever i frihet drabbas aldrig av MS, medan tamdjur som vaccineras kan utveckla MS-relaterade symtom. Frågan som en objektiv forskning måste ställa sig är denna: Finns det ett enda fall i världen där en MS-sjuk inte har vaccinerats före utbrytandet av sjukdomen? Om det visar sig att 100 procent av alla MS-sjuka är vaccinerade borde detta räcka som väckarklocka.

Boken "Atypiska förlopp efter vaccinationer" S. Dittman och ett oräkneligt antal oberoende studier se t ex Gerhard Buchwalds artikel om rapporterade vaccinationsskador i Naturheilpraxis nr 11/88 lyfter fram obehagligheter som vi ogärna vill ta del av, fakta som hyssjas ner när regeringar och socialstyrelser hänvisar till tystnadsplikten.

Men tänk nu om mässlingsvaccin kan leda till förlamning? Flera drabbade har tilldömts skadestånd i bland annat Tyskland. Enligt tysk domstol är alltså förlamning en bevisad möjlig biverkning efter vaccin. Detsamma gäller blodpropp i hjärnhinnans kärl och partiell förlamning efter difterivaccination. Andra mer eller mindre vanliga vaccinationsskador är: Allergier, astma, diabetes, polio, influensa, difteri, stelkramp, mässling, hjärninflammation, kronisk ledgångsreumatism, autism, Parkinsons sjukdom och plötslig spädbarnsdöd. Det rör sig om akuta och kroniska skador på den mänskliga organismen.

Varför vill vi inte se och tala om sambanden mellan ett livslångt bruk av kemiska palliativ och "typiska" ålderskrämpor, krämpor diabetes, benskörhet och senilitet inräknat som egentligen bara är typiska i samhällsstrukturer där vaccin och fluor är vanligt förekommande? Kvällstidningarna gick ut och varnade på 1990-talet, men debatten tystades ner. Och jag som trodde att sjukvård skulle tjäna människan, inte producenterna, direktörerna och aktieägarna.


Om författaren

Författare:
Stefan Whilde

Om artikeln

Publicerad: 16 aug 2005 12:37

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: