sourze.se

Utöva din konsumentmakt! 1

Varför finns det inga framtidsarkeologer? Visst bör man väl kunna konstruera framtida samhällsstrukturer, likaväl som man på beställning konstruerar nya byggnader.

Citat: Länk: nita.uu.se
"... Samhället är vår konstruktion, det är en artefakt, och samhällsvetenskapen är därför en vetenskap om artefakter...//... Det är hög tid att akademin utsträcker sitt intresse för samhället till att omfatta inte bara historien och det närvarande, utan också framtiden...//...
Vi är inga vidare framtidsarkeologer och vi övar oss inte särskilt mycket i den genren. Men på samma sätt som arkeologer beskriver samhällen med utgångspunkt i kvarlämnade artefakter, kan vi beskriva samhällen med utgångspunkt i mer eller mindre fiktiva artefakter - och tvärtom - identifiera de artefakter som skulle kunna förverkliga ett önskat samhälle..."

När framtida offentliga byggnader och anläggningar planeras, inbjuder man till arkitekttävlingar. Men valbara visioner för den framtida utformningen av hela samhällen finns inte alls i motsvarande grad. Fragmenten finns kanske men de integreras inte till funktionsmässiga logistikstrukturer! Hur bör t.ex. logistiken, infrasystemen och sociotekniken på bästa sätt integreras för att skapa bärkraftiga och hållbara regioner? Anledningen till att olika förslag till tänkbara framtida samhällsstrukturer inte torgförs och visas upp för alla tänkbara intressenter, är rimligen att det inte finns någon beställare.

Olika förslag till utformningen av framtida samhällsregioner bör t.ex. kunna presenteras som animerade filmer som visas på tv. De bästa förslagen kan kanske t.o.m. bli så efterfrågade så att de så småningom blir presenterade för en stor del av den miljard människor som regelbundet tittar på tv. Det är kanske t.o.m. troligt att många är beredda att betala för att få se och virtuellt uppleva konkreta och detaljerade förslag på framtida vardagssamhällen som visas upp på tv eller som VR eller som dataspel. Miljoner organiserade konsumenter skulle kanske gemensamt kunna agera som beställare.

Exempel: Miljoner konsumenter skulle sannolikt börja kräva ett mycket billigare och bättre boende om de blev övertygade om att detta faktiskt är möjligt och egentligen ganska enkelt att åstadkomma rent tekniskt och praktiskt. På tv borde det därför presenteras övertygande förslag som konkret och detaljerat visar hur detta steg för steg rimligen bör kunna åstadkommas under exempelvis en femtioårsperiod. Hittills så har detta inte ens diskuterats i massmedia, och det finns knappast med på den politiska dagordningen. Istället konstateras det bara helt passivt, att det finns stor risk för ekonomiska bubblor när priserna på villor, bostadsrätter och hyror hela tiden rusar allt högre och högre.

Dessutom gäller det som så träffande beskrivs på:
Länk: viktoria.se
alldeles särskilt bygg- och bostadsmarknaden.
Citat: "… Med branschorganisationer, fackförbund och myndigheter, genom legitimering och professionalisering, utvecklas i det moderna industrisamhället ett system som påminner om hantverkssamhällets skråväsen. För verksamhet efter verksamhet gäller att de får utövas endast med legitimation och behörighet. Andra gör sig inte besvär. Yrkesutövarna utvecklar kåranda och kollegial sammanhållning…"

Och vidare på:
Länk: cint.se
Citat: "...Om någon nu vill uppföra ett hus till 75 av vad det kostar en svensk byggfirma att göra detsamma, varför i herrans namn skall det vara annorlunda än att H&M köper kläder i Sydostasien och säljer dem i Sverige? Är det för att TEKO är en typisk kvinnosyssla och bygga hus en typisk manssyssla, eller vad är problemet?..."

För att successivt försöka göra så att kostnaderna för bostäderna och boendet blir avsevärt mycket lägre, så bör kanske konsumenterna göra på motsvarande sätt som arbetarna gjorde under förra seklet. Med gemensamma organisationer - genom vilka de bl.a. kan bedriva lobbying - så bör ett av konsumenternas viktigaste önskemål kunna komma upp på dagordningen både hos politikerna och hos marknadens utbudsaktörer.

Konsumenterna bör därför snarast bilda gemensamma organisationer för att agera beställare av en mångfald olika visioner som konkret och detaljerat visar hur kostnaderna för alla sorters bostäder och byggnader bör kunna minskas radikalt. Med miljoner medlemmar och en medlemsavgift på t.ex. 50 kr/mån, så bör det finnas resurser för att agera som beställare av utvalda visioner som spelas in på video och som sedan visas på tv.

Valda ombud bör kunna diskutera och förhandla med kreativa strukturarkitekter, logistikexperter, manusförfattare till tv-serier, dokusåpor osv., som tillsammans med forskare motiveras att bedriva framtidsarkeologi. Välgjorda tv-serier, som konkret och detaljerat visar upp alternativa vardagssamhällen med alternativa infrastrukturella och sociotekniska system, bör kanske så småningom kunna finansiera sig själv.


Om författaren

Författare:
Uno Hansson

Om artikeln

Publicerad: 11 aug 2005 14:44

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: