sourze.se

Terror & Bombhöger

... är samma andas barn, samma rasister och samma intolerans. Detta är en replik till alla kommentarer till tdigare "terrorartiklar" av mig.

Terrorbombarna kommer att brinna i helvetet. Strängt taget alla pålästa muslimer vet redan detta.

Usama bin Ladin saknar religiös utbildning och därmed religiös auktoritet. Han har ingen rätt att utlysa vare sig fatwor eller jihad. Han är en religiös humbug. Dessutom har flertalet attentat av terrornätverket al-Qaida drabbat muslimer. Allah kommer inte att förlåta bin Ladin detta, Guds straff kommer att bli extra hårt.

Koranen säger: "För den som avsiktligen dödar en troende är straffet helvetet, och där skall han förbli i evig tid; han skall drabbas av Guds vrede och Gud ska fördöma honom och utelämna honom åt det svåraste lidande."

Vad anser Koranen om att döda överhuvudtaget?

"…om någon dödar en människa, som inte själv har dödat någon eller försökt störa ordningen på jorden och sprida sedefördärv, skall det anses som om han dödat hela människosläktet."

Bombdåden i exempelvis London, Madrid och Sharm el-Sheik står helt i strid mot Koranen. Den som dödar oskyldiga kan inte bli martyr.

En övervägande majoritet muslimer världen runt skulle hålla med mig om ovanstående.

Den som sätter likhetstecken mellan islam och terrorismen måste därför ta igen sig ett tag. "Bli skeptisk", som Buddha skulle ha sagt, för att använda en neutral religionsstiftare.

Den fanatiska bombhögern är ett större hot mot stabilitet och trygghet än terroristerna. De är så många fler, deras argument påminner om nazisternas mot judarnas och de är oemotsagda i media. Snarare härjar de fritt och vilt på några av landets ledarsidor och i exempelvis Sky News. De går dock terroristernas ärenden. De ökar rädslan, de sprider fördomar. De skapar främlingskap och utsatthet hos invandrare som inget hellre vill än att bli goda medborgare.

Främlingskap är terrorismens bästa grogrund.

Muslimska ungdomsförbundet i Sverige har, som motsats, formulerat ett gott krav för framtiden: "Målet för unga muslimer bör vara att acceptera, förstå och respektera skillnader men också att förstå gemensamma värderingar och mål och att försöka genomdriva dessa."

Talet om muslimer som uteslutande religiösa fanatiker är falskt. I Frankrike - Europas mest "muslimtäta" land - går bara sex procent muslimer i moskéerna, en bråkdel av hur många amerikaner som går i kyrkan. Särskilt brinnande i anden synes alltså inte euromuslimen vara. Det finns heller ingen enhetlig "muslimsk värld", olika kulturer råder och människor är olika.

I Amerika kyrkor predikas lika mycket hat mot islam som extrema imamer predikar mot väst. "Islam är ingen fredlig religion … Koranen säger att ser du en otrogen ska du döda honom", kan en känd pastor som Pat Robertson ljuga inför miljoner tevetittare.
Men ingen kallar pastorerna i USA för extremister.

Att muslimer, kristna och judar levde sida vid sida i Spanien i åttahundra år, och dessutom i en otroligt blomstrande kultur, har dessa amerikanska predikanter lika lite kläm på som deras svenska variant Runar Sörgaard.

För övrigt vimlar världen av religiösa omstörtare. Den största i branschen finns i USA och består av kristna högerextremister. Oklahomabombaren McVeigh och OS-bombaren i Salt Lake City tillhörde denna sekt. De var vita amerikaner. Bara vita amerikaner kan bli medlemmar. Deras mål är att störta den sionistiska regeringen i Washington ! och utplåna FN-huset i USA. För att skynda på Messias återkomst vill man dessutom atombomba Israel och utplåna judarna. FBI uppskattar att man har 50 000 medlemmar och flerdubbelt antal sympatisörer. Alltså många fler än al-Qaida kan tänkas ha.

Aum-sekten i Japan, som hällde gift i Tokyos tunnelbana, är ett annat exempel på farliga stollar som kan slå till igen. Sikhiska terrorister är heller inte att leka med - i Indien.

Kort sagt, terrorism är terrorism. Terrorism och islam är två skilda saker. Att tro något annat är detsamma som att tro att Oklahomabombaren representerar kristenheten och aum-sekten japansk buddhism. Det mest skrämmande är att en sådan självklar sak måste påpekas.

Vi måste skapa dialog istället för hat och våld. Annars kommer världen att bli ett helvete. Skolorna måste bättre undervisa i religion och filosofi. Vi måste upprätta koranskolor i Europa, där imamerna är demokrater. Det finns inget i koranen som förbjuder en sådan modernisering. Förr stod araberna för enorma tekniska, medicinska och kulturella framsteg. I samarbete med dem gjorde européerna ett stort språng i sin egen utveckling.

Pressen på arabiska politiker mot mer rättvisa och fria samhällen måste självfallet öka. Om marknadsfundamentalismen är vägen kan och bör diskuteras. Givetvis ska de olika länderna själva välja mål för samhällsutvecklingen.

Inom EU kan vi starta världens största renoveringsprojekt genom att rusta upp och modernisera invandrarghettona samt öka säkerheten där, göra dem attraktiva för alla. Detta skulle skapa 100 000-tals jobb och ett modernare Europa.

Vi måste lära oss att leva sida vid sida, därför att vi redan finns sida vid sida. Annars går det, som sagt, åt skogen.

PS Den som tror att ovanstående är ett nytt kommunistiskt manifest eller ett försvarstal för terrorism tror fel. Läs en gång till. Fast de som inte förstod det satiriska inslaget i Porr, knark och våld-artikeln är nog hjälplöst förlorade. DS
Om författaren

Författare:
Roger Lord

Om artikeln

Publicerad: 30 jul 2005 10:07

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: