sourze.se

Bättre vara kriminell än att ha "fel" åsikt

Den 25 maj beslutade JK att inte låta avskeda justitierådet i Högsta domstolen, Leif Thorsson, som erkänt att han begått en olaglig handling genom att köpa sex av en ung man.

Thorsson kan ändå lugnt sitta kvar som domare och påverka rättspraxis i landet eftersom de ärenden som behandlas i HD är prejudicerande.

Senare under detta år ska pastor Åke Green upp i HD för att han har uttalat sig negativt om den homosexuella livsstilen, den livsstil som nämnda justitieråd praktiserar. Det är möjligt att justitierådet klarar av att hålla isär sitt privatliv och leverne från denna viktiga dom som berör yttrande- och religionsfriheten. Säkert är det dock inte.

En annan aspekt knuten direkt till fallet Thorsson gäller den rådande synen i Sverige enligt vilken vissa åsikter anses vara skäl för utstötning, uteslutning och avskedande medan kriminella handlingar såsom i fallet med justitierådet inte leder till någon åtgärd. Den erkänt duktige läraren Rickard Jomshof blev i december 2004 för tredje gången av med sitt arbete som lärare. Orsaken har i samtliga tre fall varit att han är medlem i Sverigedemokraterna, vilket lett till kampanjer som initierats av element som ogillar detta. Några anmärkningar på Jomshofs yrkesutövande har inte funnits och uppenbarligen har han inte blandat in sina politiska åsikter i undervisningen. Detta framkommer i, till exempel, en artikel i Smålands-Posten från den 14 janunari i år, där det även framgår att Jomshof "har ett hundraprocentigt stöd bland de elever som han undervisar".

I Sverige har Malin Siwe som en av ytterst få journalister rapporterat om Jomshof då han ett par år tidigare blev av med sitt arbete, även då pga sina åsikter. Siwe noterade att det är lagvidrigt att avskeda någon på denna grund krönika i gratistidningen Metro 020215; fallet har även tagits upp i en krönika i danska Berlingske Tidende 050219, av den tidigare ministern Karen Jespersen.

Fallet med justitierådet Thorsson och fallet med läraren Jomshof visar hur vitt skilda synsätten är i Sverige när det gäller kriminella handlingar visavi åsikter vilka av makten har klassificerats som misshagliga.


Om författaren

Författare:
John Järvenpää

Om artikeln

Publicerad: 26 maj 2005 11:04

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: