sourze.se

Mijailovic borde ha dömts till fängelse direkt

"Med en bättre lag hade vi inte fått problem med Flink, Mijailovic, Sara Svensson eller Ulf Olsson - alla hade varit tillräkneliga och dömts till fängelse. Vård hade de kunnat få ändå."

Den nuvarande rättspsykiatriska tvångslagen är omöjlig att tillämpa rättssäkert. Begreppet "Allvarlig psykisk störning", som styr sorteringen av brottslingar till fängelse eller vård är ett hemkokat svenskt begrepp, utan motsvarighet utomlands, och utformat helt utan kontakter med psykiatri/ rättspsykiatri. Det är klart att domstolarna blir förvirrade när experterna levererar svårbegripliga bedömningar. Stöddiga domstolar vill göra självständiga bedömningar, med hänvisning till att det ingår i deras uppdrag. De är naturligtvis ännu sämre på att bedöma om en allvarlig psykisk störning föreligger eftersom definitionen är upphängd på pseudomedicinska begrepp som inte ens rättspsykiatrin kan definiera, men vi kan det
åtminstone betydligt bättre än domstolarna.

Alla konstigheter har till slut eroderat förtroendet för rättspsykiatrin, men felet är regeringens - det finns ett förslag till ny rättspsykiatrisk tvångslag, som tagits fram i parlamentarisk enighet och som direkt skulle lösa alla problem. Något hindrar Justitiedepartementet att agera, och Bodström saknar kraft och kompetens att driva saken vidare mot detta motstånd inom det egna partiet. Psykansvarskommitténs förslag skulle ge juristerna hemmaplan eftersom man återinför det juridiska begreppet "otillräknelighet" som grund för vårddom. Detta är ett 2500 år gammalt begrepp som finns inom alla andra länders lagstiftning. Sverige står ensamt med den illa genomtänkta och hemkokade blandning av juridiska och medicinska begrepp som ingår i definitionen av "Allvarlig psykisk störning".

Ge oss en bättre lag så återvänder nog förtroendet för de psykiatriska experterna. Med en sådan lag hade vi inte fått problem med Flink, Mijailovic, Sara Svensson eller Ulf Olsson - alla hade varit tillräkneliga och dömts till fängelse. Vård hade de kunnat få ändå.


Om författaren

Författare:
Sten Levander

Om artikeln

Publicerad: 12 apr 2005 11:26

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: