sourze.se
Artikelbild

Andlighet och Glamour

Ämnet Andlighet och Glamour har återkommande dykt upp för mig i relation till klienter, utbildningsdeltagare och medmänniskor överhuvudtaget.

Vad tänker du på när du ser orden andlighet och glamour tillsammans? Vad har de med varandra att göra för dig? Vilka reflektioner gör du och vilka tankar får du?

För mig är glamour ett hinder som ligger i vägen för att uppleva sann andlighet. Glamouren ligger som ett grått mättat moln och den skymmer sikten för den människa som söker det som är sant och vackert. Glamour är för mig dyrkandet av symboler och bilder. Idag kan vi se detta inom den så kallade New Age rörelsen där det pysslas med indianer, änglar, tarotkort, runor, religioner och "fast food enlightenment snabbmats upplysning" där du kan uppnå upplysning några gånger om dagen. Kom igen : !

Vem är intresserad av glamour och vilka vinster kan den ge? Vad gäller "fast food enlightenment", som ofta antas ges av andra människor som antas ha uppnått något slags högre medvetande, så är det för mig fullkomligt uppenbart att vinsterna är pengar, personlig vinning och berömmelse för den egna personen. Detta är egots språk och har ingenting med sann andlighet att göra.

Historiskt kan vi hitta glamour i alla världsreligioner. Inom kristendomen som är mest bekant för oss Svenskar är Jesus på korset en välkänd symbol. Tror du verkligen att det var detta Jesus ville när han hängde där på korset? Tror du att han vill att vi skulle hänga upp bilder på honom som vi sedan skulle dyrka? Jag tror inte det. Jesus som var en högst medveten människa ville att vi skulle lyssna på det han sade och sedan i praktiken överföra det på våra egna liv. Bibeln som är högst förvanskad av olika människor genom världshistorien är också den en symbol. En helig bok. Jag tror att Jesus som ju grundlade Kristendomen ville att vi skulle tänka själva och bottna i vår egen andlighet. Om du hittar andligheten i dig själv kan du också se den hos andra och i allting på vår jord.

Att dyrka bilden på Jesus där han hänger på korset, eller andra bilder på shamaner, änglar, Buddha, Maitreya, profeter, uppstigna mästare och så vidare är att jämföra med att sitta på en vacker sommaräng, som är full med mirakulöst vackra växter, och bosätta sig i en lappkåta mitt på ängen med en enda oljemålning med en blomma på. För det första är det bara en symbol alltså en målning av en blomma och för det andra är det bara en enda. Är det inte dags att vi öppnar dörren och tar en titt på hela den fantastiska ängen med dess ofantliga mångfald och skönhet? Dels är det verkligheten och dels blir ditt liv så mycket rikare!

En instängd glamourös bild av andligheten fördröjer bara ditt uppvaknande. Så länge du inte skadar någon annan är det allt som händer. En fördröjning av det uppvaknande som hela världen så desperat törstar efter idag. Är det inte dags att vi går in i oss själva och där söker en andlighet som är sann och som fyller oss med något slags innehåll? En andlighet som innefattar allt och alla. En andlighet som för mänskligheten framåt och hjälper oss att lösa de utmaningar vi har framför oss idag. Det är bråttom och det är NU!


Andlighet och Glamour enligt Svenska Akademiens ordlista

ande -en -ars. själ; övernaturligt väsen; personlighet; okroppslig substans m.m.;ss. förled i sms. äv. andnings- o. d.; kropp och a.; den helige Ande.; han var en stor ande.; materia och ande.; i a-anom se under anda andebesvärjelse -dop -drag vid andning -dräkt utandningsluft m.m. -fattig själlös o. d. -fattigdom -framkallning -liv -mening innersta mening, egentligt syfte o. d. -rik själfull o. d. -röst -skådare s. -skådning s. -syn -tag vid andning -tom andefattig -uppenbarelse -viskning -värld -väsen

glamour glamm- el. glamm- äv. glamor äv. glamor s. tjuskraft, glans; en g. glamorisera el. glamourisera -ade v. förhärliga, ge glans åt -ing s. -glamorös -ös el. glamourös -t -are adj. tjusande; glansfull


Vad kan du göra idag i ditt liv?

Var vaksam och medvetandegör glamour varhelst du finner den. Minns att glamour endast är bilder av verkligheten. Det är ett så kallat koncept. Om du är ute efter ett koncept är allt väl. Om du söker sanningen är det dock nödvändigt att medvetandegöra det som inte är sant för att känna igen lögnen närhelst du ser den.

Låt inte någons annan skugga falla över dig! Var hela tiden kvar i Din sanning. En person som du har valt ut som din vägledare kan gå vilse. Om du då är kvar i något slags glamouröst dyrkande av denna person går även du vilse.

Symboler och Koncept kan
Aldrig bli verkliga!

One has to be a light to oneself;
this light is the law. There is no other law.
All the other laws are made by thought and
so are fragmentary and contradictory.

J Krishnamurti 1895-1986


Om författaren

Författare:
Tommy P.A. Larsson

Om artikeln

Publicerad: 11 apr 2005 12:18

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: