sourze.se
Artikelbild

Allvarligt när domstolar slutar lyssna på experter

"Det är mycket ovanligt att en domstol går emot en rättsläkarbedömning vad gäller fysiska skador. Vad är det då som gör att samma domstolar när det gäller psykiatriska bedömningar, tycker sig kunna avfärda expertisen?"

Trenden vad gäller domar i brottmål är mycket allvarlig. Samtidigt som andelen personer med olika grad av psykiska problem, som står åtalade i allvarliga brottmål, förefaller öka, demonstrerar domstolarna i fall efter fall sitt misstroende mot den psykiatriska expertisen i landet. Det är mycket ovanligt att en domstol går emot en rättsläkarbedömning vad gäller fysiska skador. Vad är det då som gör att samma domstolar när det gäller psykiatriska bedömningar, tycker sig kunna avfärda expertisen?

Samma förvirrande oförutsägbarhet av domstolarnas domslut har demontrerats i Anna Lindh- respektive Knutbymålen och nu senast i det sk Helén-målet. Det lagförslag som nu ligger för beslut innebär en anpassning till lagstiftningen i andra länder där det avgörande i domsluten är huruvida en gärningsman bedöms ha varit "tillräknelig" eller "otillräknelig" vid tillfället för gärningen.

Men även om den nya lagen antas kvarstår alltså problemet med domstolarnas misstroende mot den psykiatriska expertisen. Det finns en överhängande risk att mediepåverkan i uppmärksammade mål istället har varit och kommer att vara mer avgörande än expertisens bedömningar. Om tendensen bekräftas, att antalet fall av det här slaget ökar, kommer rättssamhället inte kunna visa på tillförlitlighet och förutsägbarhet samtidigt som behovet av vård av psykist sjuka inte kommer hamna i fokus i den utsträckning som det borde.


Om författaren

Författare:
Peter Althin

Om artikeln

Publicerad: 11 apr 2005 11:36

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: