sourze.se

Legalisera innan det är för sent!

Trots på grund av? vår restriktiva narkotikapolitik har vi fler missbrukare än många andra länder. Jag diskuterar i artikeln huruvida en legalisering av cannabis skulle kunna avhjälpa detta.

Jag tycker det är dags att ge utrymme för en nyanserad diskussion kring Sveriges restriktiva och illa fungerande narkotikapolitik, och främst kriminaliseringen av cannabis.
Det är dags att se sanningen i vitögat; allt fler ungdomar prövar droger, och allt fler börjar missbruka tung narkotika och allt fler avlider till följd av detta.
Jag är för en restriktiv narkotikapolitik när det gäller tunga droger, men cannabisförbudet stjälper mycket mer än det hjälper.

De personer som säljer droger gör ingen stor profit på cannabis, utan det är i den tyngre narkotikan de stora pengarna finns. Ungdomar som uppskattar cannabis tvingas söka sig till kriminella kretsar på grund av förbudspolitiken för att skaffa cannabis. Det är på detta vis de allra flesta exponeras för tung narkotika, och när man är ung och oerfaren är det självfallet svårt att säga nej. Kriminaliseringen av cannabis gynnar langarna som ofta tillhadahåller tyngre narkotika.

Visionen om "det narkotikafria samhället" är en utopi, och "nolltoleransen" saknar inte bara verklighetsgrund, utan är också mycket naiv, oansvarig och rent farlig!
Det är dags att man tar itu med den tunga narkotikan på riktigt, och för att göra det måste man ha en nykter och korrekt verklighetsuppfattning.
Tyvärr råder sådan moralpanik i Sverige kring cannabis - brukarna ska straffas till varje pris och man gör ingen skillnad mellan droger och droger. Detta är mycket farligt!

Jag är övertygad om att en legalisering av cannabis skulle stävja missbruket av den tunga narkotikan. Statlig kontroll och åldersgränser med Holland som modell vore ett steg i rätt riktining i kampen mot tung narkotika. Holland har färre tunga missbrukare procentuellt än vad Sverige har, och färre dör varje år till följd av missbruk.
Detta har även fler europeiska länder börjat inse; Belgien, Schweiz, Österrike och England är några länder där man nedklassat cannabis. Sverige fortsätter dock med den restriktiva politiken och hetsjakten på brukare/missbrukare - och fler missbrukare dör. Men det kanske är detta medelsvensson vill? Personligen tycker jag det är ohyggligt inhumant och grymt.

Cannabis ÄR en lätt drog och många skadeverkningar man tror finns bygger på myter. Se bland annat WHO:s världshälsoorganisationens rapport om cannabis, samt den Kanadensiska senatsrapporten. Jag litar betydligt mer på dessa än på bland annat den kände förbudsivraren och mytspridaren Thomas Lundkvist som är verksam på bland annat Droginfo.com

Dock finns det personer som far illa av cannabis - det ska jag inte förneka. Dock kan man ställa sig frågan vad det beror på? Beror det på drogen i sig, eller det rådande samhällsklimatet och den intensiva jakten på brukarna som bedrivs?

Skräckpropagandan som basuneras ut i skolorna fungerar inte därför att den är förljugen och saknar helt kontakt med verkligheten.

Slutligen - allt fler personer använder narkotika i vårt samhälle. Det är dags att se sanningen i vitögat och vidta åtgärder för att stävja det tunga missbruket. En legalisering av cannabis skulle vara ett steg i rätt riktning!


Om författaren
Om artikeln

Publicerad: 23 mar 2005 08:40

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: