sourze.se

Mobildebattör utsedd till "Årets förvillare 2004"

"Olle Johanssons forskning karakteriseras av svagt underbyggda påståenden och visar bristande precision i det vetenskapliga arbetet."

I en artikel i Nättidningen Sourze hävdar docent Olle Johansson att mobiltelefonen är en hälsorisk. I detta sammanhang är det intressant att notera att föreningen Vetenskap och Folkbildning har utsett docent Olle Johansson, Karolinska Institutet, till Årets förvillare 2004, "för hans mångåriga, lika tvärsäkra som onyanserade varningar för allehanda negativa hälsoeffekter av elektromagnetiska fält. Olle Johansson får priset som en av de främsta representanterna för de alltför många forskare som, för att dra uppmärksamhet och medel till den egna verksamheten, sprider oro bland allmänheten genom att i massmedia presentera obestyrkta hypoteser som etablerade fakta." Föreningen Vetenskap och Folkbildning har till uppgift att främja folkbildning om vetenskapens metoder och resultat. Särskilt tar föreningen som sin uppgift att i en fri opinionsbildning bekämpa de felaktiga föreställningar som förekommer i frågor som kan avgöras vetenskapligt.

Vetenskapsrådet beskriver Olle Johanssons forskning med att verksamheten karakteriseras av svagt underbyggda påståenden och visar bristande precision i det vetenskapliga arbetet. Detta i en analys och värdering av svensk forskning rörande hälsoeffekter av elektromagnetiska fält hösten 2004. Vetenskapsrådet är en statlig myndighet med ett nationellt ansvar för att utveckla svensk grundforskning och forskningsinformation.


Om författaren

Författare:
Mats Holme

Om artikeln

Publicerad: 18 mar 2005 11:33

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: