sourze.se

Feminismen drar ner kvinnorna

Den moderna feministiska rörelsen trycker ner kvinnorna och berövar dem mycket av deras självkänsla.

Genom att nästan alltid skildra kvinnor som problemfyllda, förtryckta stackare som det är synd om påverkar rörelsen kvinnornas självbild i negativ riktning. Genom att kvinnornas roll som passiva objekt överbetonas kan de känna sig som varelser som knappast har eller kan uträtta något av värde.

Detta är väl en bidragande orsak till att kvinnor, särskilt unga kvinnor som är mer lättpåverkade, ofta mår dåligt i dag. En annan orsak är de motsatta villkor som råder för kvinnor och män på sexualitetens område och som blir särskilt tydliga när frihet hyllas.

Båda dessa aspekter har jag behandlat i min bok Vägen ut eller Det grymma manssamhället se Länk: alidabok.just.nu. Boken utkom i en första upplaga kallad Det grymma manssamhället redan 1971. Trots att det gått över 30 år sedan dess och en väldig utveckling skett, tycker kvinnor som i dag läser Vägen ut ... att det är som om den var skriven med utgångspunkt direkt från deras egen verklighet. De finner det kusligt att samma problem fortfarande finns kvar. Ja, många menar att förtrycket av kvinnor nu är värre än någonsin.

Vägen ut eller Det grymma manssamhället är den enda bok som verkligen frigör människorna, både kvinnor och män, från de falska könsrollerna. Den höjer också kvinnornas självkänsla genom att visa hur mycket de betytt och betyder för samhällsutvecklingen.

Vägen ut ... är en bok som får den deprimerade att resa sig och bli aktiv. Den får den porrfrälste att slänga sina snuskiga samlingar och bli sundare. Boken har betytt otroligt mycket för utvecklingen av feminismen i Sverige och för samhället i stort sedan den kom ut i 1971. Den är rolig och lättläst samtidigt som den är djupsinnig.

Vägen ut ... är starkt kritisk mot både individer och samhälle. Som alla stora framsteg för kvinnorna har den stött på ett hårt motstånd, inte minst från den etablerade kvinnorörelsen som känner sig kränkt, hotad och avslöjad. Samtidigt har boken fått mycket fina recensioner och rekommenderats i press, radio och tv.

Den föreligger nu i en tredje upplaga se Länk: alidabok.just.nu.

Ur kritiken:
"Om alla läste den här blev det kanske någon ändring …"
Morgonbris, Socialdemokratiska kvinnoförbundets tidskrift

"Det är en bok som bör finnas i varje kvinnas bokhylla och som bör
läsas i varje skola"
Lina, www.systrar.net

"Vägen ut eller Det grymma manssamhället av Mariann Andersson
Alida Bok… anses av många som något av en svensk feministklassiker".
Daniel Larsson, K-Online

"I boken finns hysteriskt roliga stycken…"
Maja Ljung, Expressen-GT

"Det nya med boken är att den bryter igenom kulturarvet. Då ser individerna sig själva och samhället ur en ny synvinkel. Man upptäcker att människorna är produkter av könsdiskrimineringen och får en bättre överblick, så att man lättare kan kartlägga människors beteenden."
Psykolognytt, Sveriges Psykologförbunds tidning

"ett konststycke att på detta sätt med humor, värme och en god portion kärlek till mannen bränna av detta sprakande satiriska fyrverkeri mot hans despotism...  I stort sett kan jag bara lyckönska var läsare som fått denna bok i sin hand."
Anders Bronsek, Länk: communicatio.webblogg.seALIDA BOK
Länk: alidabok.just.nu
alidabokspray.se

Norrtäljegatan 29
753 27 UPPSALA

Tel 018-14 16 36
Mobil 073-770 68 12
Postgiro 170 74 89-9


Om författaren

Författare:
Mariann Andersson

Om artikeln

Publicerad: 24 feb 2005 18:03

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: