sourze.se
Artikelbild

Kungen och sperman

Det var en gång en kung någonstans i Afrika. Han hade låtit göra en undersökning i sitt land, en statistisk undersökning om rasdiskriminering.

Det fanns nämligen svarta, vita och mulatter i hans land och han hade på känn att den extremt lilla vita minoriteten inte var ett dugg diskriminerad, att mulatterna var lite diskriminerade och att dom svarta var mest diskriminerade. Undersökningen gav honom rätt, rent statistiskt var det så det låg till.

Vår kung, som var pragmatisk till sin läggning, funderade en stund över vad han kunde göra åt detta. Att gå till roten med problemet var inte att tänka på, det skulle ta alldeles för lång tid och dessutom troligen innebära att han var tvungen att införa demokrati i sitt land. Så han anlitade en grupp experter som gjorde en utredning, och experterna skrev följande brev till kungen:

"Hej Kung.
Vi har kommit fram till följande förslag. Låt skicka ut 200 spioner från din hemliga polis till följande I-länder:
Sverige, Frankrike, Luxemburg och Schweiz. Spionernas uppgift blir att samla in och frysa ner sperma från vita män. Detta kan gå så till att spionen bryter sig in hos mannen nattetid, söver mannen med en injektion sömnmedel och stimulerar sedan mannens könsorgan till dess att sädesavgång inträder. Sperman frysförvaras och förs sedan in i Ert land med hjälp av norska bulvaner. Genom att befrukta Era svarta kvinnor med sperman från de vita männen kommer andelen "mindre rasdiskriminerade människor", dvs mulatter, att öka markant och resultatet från nästa undersökning kommer att bevisa en minskad rasdiskriminering med 17 procent, enligt våra beräkningar. Alltså klart bättre än det uppsatta målet på 12 procent."

Kungen tyckte att detta var ett högst märkligt förslag, så han skickade ett kort brev till experterna:

"Hej experter.
Vad menas med detta?"

Experternas svar kom snabbt:

"Hej igen kung.
Ni gav oss ett uppdrag, minska andelen tydligt rasdiskriminerade människor i Ert land med minst 12 procent utan att förändra vare sig statsskick eller grundlagar, och detta var vårt förslag. Där vi kommer ifrån kallas detta för övrigt politiska åtgärder."

Ovan vid demokrati och politiska åtgärder som vår kung var, kände han sig nu ännu mer förvirrad och dessutom lätt stressad över experternas höga arvode. För att bringa klarhet i sin förvirring skickade han ett sista brev till experterna:

"Hej igen experter.
Jag känner mig osäker på om det här är rätt lösning, är ni verkligen säkra på att det kommer att fungera? Har ni genomfört en sådan här politisk åtgärd förut och i såna fall i vilket land?"

Experterna kände sig lite irriterade över att kungen ifrågasatte deras expertis, men besinnade sig efter ett tag och lät sin allra mest diplomatiske representant skriva sista brevet:

"Herr Kung.
Ni efterfrågar referenser och referenser ska ni naturligtvis få. En liknande operation har genomförts tidigare, även om syftet avvek en smula från det ni vill uppnå. Innan jag går ni på detaljer måste jag dock informera herr Kungen om att denna information är hemligstämplad och faller under klausul 5 i den världsomfattande "Lagen om sköt dig själv du så fixar vi resten". Överträdelse av denna lag bestraffas med ovillkorlig död, det hoppas jag att Ni härmed har förstått.
Ni förstår, vad mycket få människor känner till är att USA, detta stora och mäktiga land i väster, inte längre styrs och befolkas av människor.

I mitten av 1950-talet slumpade det sig nämligen så att en grupp utomjordingar, vi kan kalla dom Bushianer, skickade ut en spaningspatrull till vår galax för att undersöka möjligheten att slå sig ner på en annan planet i det fall att deras egen blev obeboelig pga föroreningar.

Eftersom även dom hade en vida omfattande lag mycket lik vår egen "Lagen om sköt dig själv du så fixar vi resten" så hade ingen brytt sig om att angripa roten till problemen, dvs föroreningarna. Därför behövde man nu en ny planet och Jorden svarade upp mot samtliga deras krav. Då deras planet var mycket mindre än vår så behövde man inte hela jorden, bara en del av den, och USA föll Bushianerna alldeles särskilt på läppen pga likheten med deras egen planet. Enligt deras kultur var stora, rullande hårbollar i en öken tecken på enorm fruktsamhet och starkt förknippat med deras religion vars främsta kännetecken var en liberal inställning till tidelag. Detta är måhända inte viktig information för herr Kungens beslut i frågan om rasdiskriminering, men min förhoppning är att det skänker en viss lyster och även trovärdighet åt denna något makabra historia.

Nåväl, precis som herr Kungen valde Bushianerna att vända sig till vår avdelning för att sköta förflyttningen av sin befolkning till USA, och detta var förstås tvunget att ske diskret så att inte resten av världen förstod vad som var på väg att hända.

Om Ni hade besökt vår hemsida, som inte finns, eller läst det finstilta i vårt kontrakt som aldrig har upprättats så vet Ni att just diskretion är vår starka sida. Med hjälp av fryst sperma från utomjordingarna lyckades vi alltså befrukta så pass många amerikanska kvinnor att vi efter endast 25 år hade utrotat den siste helylle-amerikanen utan utomgalaktiskt blod i sina ådror. Efter detta var förflyttningen av ursprungsbefolkningen en tämligen enkel och smärtfri operation.

Själva genomförandet var faktiskt skrattretande enkelt, vi använde oss av gigantiska speglar och kunde på så sätt upprätta en osynlig flygbro till Kennedy Airport.
Eftersom amerikanerna var dom enda som hade någon som helst koll på verksamhet utanför jordens atmosfär ryssarna har för länge sedan bytt sina apparater mot sprit behövde vi inte bekymra oss om att rymdskeppen skulle dyka upp på någon radar som inte tillhörde Bushianerna själva. En synnerligen lyckad operation, om vi får säga så själva.

Jag tror nog herr Kungen håller med mig när jag påstår att den operation vi föreslagit för att lösa Ert problem vida understiger komplexiteten i Operation Bush, som vi alltså har genomfört med full diskretion och tillika ett Nöjd Kund Index på inte mindre än 100 procent.

Skulle herr Kungen ändå välja att avböja vårt förslag och vända sig till någon av våra konkurrenter bör jag informera herr Kungen om att vi inte har några konkurrenter. Sedan mitten av 1500-talet har vi varit enda aktören på vår marknad, icke förty är den fri.

Det är naturligtvis min förhoppning att bifogat referensmaterial har övertygat herr Kungen om att just vi är dom som är bäst lämpade att lösa Ert problem, därtill med full diskretion och till full kundnytta. Skulle herr Kungen önska ett referensbesök är jag mer än villig att undersöka möjligheten till ett möte med det nu styrande, Högsta Hönset för Bushianerna.

Han bor för övrigt i ett stort, vitt hus med ett ovanligt ovalt rum som jag tror att herr Kungen skulle gilla. Jag har även numren till arkitekten och inredaren, om så skulle önskas.

Jag tror inte att det ska vara något problem, vi har nämligen genomfört många referensbesök tidigare men vi har valt att kalla dom "statsbesök" för att undvika onödig uppståndelse.

Med diskret förhoppning om fortsatt samarbete, och så vidare.

V.S.I.F.M.V.E.
Vi Som Inte Finns Men Verkar Effektivt"

Kungen svarade aldrig på detta brev, han såg heller inte ett referensbesök som nödvändigt. Han var övertygad om och överväldigad av experternas expertis. Operation Mulatt genomfördes med full diskretion och med ett Nöjd Kund Index på inte mindre än 100 procent, kungen var glad och satt återigen säker på sin tron. Långt senare skulle kungens närmsta man och tillika svåger, herr Svåger, avslöja i en tidningsintervju att kungens enda och mycket spontana reaktion på ett långt brev som egentligen inte fanns, var "Åh fan".

Herr Svåger kände inte till Operation Mulatt, men han mindes ändå händelsen eftersom det var första och enda gången han hade hört kungen svära.


Om författaren

Författare:
Maths Enocsson

Om artikeln

Publicerad: 14 feb 2005 09:00

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: