sourze.se

Kan Kina föda sin befolkning?

Urbaniseringen i Kina minskar den brukbara arealen och ökar behovet av att importera livsmedel. Hurlänge kan detta fortgå?

För Kinas ekonomiska utveckling är jordbruksproduktionen av yttersta vikt. Jordbruket sysselsätter 800 miljoner människor av Kinas 1300 miljoner invånare. Större delen av befolkningen är således sysselsatt med jordbruk.

Kinas jordbruksmark omfattar 321 miljoner hektar och värderas till 500 miljarder dollar om det kan köpas och säljas på en marknad. Det går emellertid inte att köpa mark utan bönderna arrenderar marken på 30 år. Den brukbara marken har på grund av urbaniseringen minskat med 6,7 miljoner hektar per år de senaste åtta åren. Risskörden har minskat från 512 miljoner ton 1998 till knappt 400 miljoner ton i år. Kina tvingades därför förra året att importera såväl ris som sojabönor och vete. Per kapitainkomsten var förra året för landsbygdsbefolkningen 353 dollar.

Städernas befolkning kan köpa och sälja egendom efter eget gottfinnande. En tredjedel av industrin är privatägd. Resten ägs av staten eller kollektivt. Industrin befinner sig i oerhört snabb tillväxt och den är konkurrenskraftig. Den 1 januari upphävdes textilkvoterna vilket väntas gynna Kinas textilindustri. Kina har ett stort exportöverskott mot USA men importerar också mycket särskilt från grannländerna.

Genom att jorden är indelad i smålotter om en eller två hektar bindes många bönder vid torvan och har där sin försörjning tryggad. För att dryga ut inkomsten beger sig kanske så många som 100 miljoner bönder in till städerna.


Om författaren

Författare:
Yngve Karlsson

Om artikeln

Publicerad: 08 feb 2005 17:54

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: