sourze.se

Uppföljning till Motala-målet

Vice riksåklagaren visar i debattartikel att jag hade rätt: vi kan inte låta media driva rättsprocesserna. Det är rent ut sagt farligt.

I min artikel "Justice by fame?" ifrågasatte jag sundheten i att media försöker göra sig en faktor i rättsmål. I Svenska Dagbladet 2/2-2005 ger vice riksåklagare Catharina Bergqvist Levin mig rätt i sak.

Hon skriver: "Domare som mildrar straffen i uppmärksammade sexualbrottmål utsätts ofta för grova hot. ... Sättet som medierna rapporterar kring dessa mål spelar här en väsentlig roll."

Det är oerhört allvarligt om rättväsendets representanter inte kan få göra sitt jobb utan att utsättas för grova hot. Rättssäkerheten kan helt sättas ur spel och respekten för rättsväsendet sjunker helt igenom botten om det visar sig att det fungerar att använda brottsliga metoder för att påverka utgången av ett rättfall. Det går inte att nog säga hur allvarligt detta är. Detta är mycket! värre än själva fallet som orsakade detta.

Levin menar: "Det har förekommit och förekommer formliga kampanjer för att få åklagare och domare att agera på ett sätt som tillfredsställer en för stunden högljudd massa."

Även detta har jag skrivit. Kvällspressen har åsiktskampanjer där de presenterar en viss åsikt. Tidningarna är inte längre en neutral observatör utan försöker - på ett synnerligen icke objektivt sätt - att sälja oss en åsikt. De försöker tala om för oss hur vi skall tycka och tänka. Och inte nog med det: de försöker dessutom göra det om något så viktigt som rättsväsendet. Kan vi då överhuvudtaget lita på tidningarna? Om de för kampanjer, kan vi då lita på att det de skriver är riktigt? Hur skall vi veta hur reaktionerna har bestämt sig för att vinkla en nyhet? Hur skall vi veta om de skriver sanning eller vad de vill vi skall tro är sanning?

Levin skriver vidare: "I en del tidningar ges en vilseledande bild av det aktuella målet. Rubrikerna ger sken av att gärningsmännen har blivit frikända. Två blev dömda för övergreppen mot flickan, men med en annan brottsrubricering än i tingsrätten."

Detta är en av mina käpphästar: det finns andra brott än sexbrott. Det är fel att skriva "friades från våldtäkt" utan att samtidigt nämna att de blev fälda för ett annat allvarligt sexbrott. Men tidningarna vilseleder för att få driva sin sak. Återigen ställer jag frågan: hur skall vi kunna lita på dem när de gör så här? Har vi någon aning om det de säge rverkligen är vettig, förbättrande kritik? eller är det bara ett lösnummerförsäljande trick som inte bryr sig om vad som händer med brottsoffren eller vårt rättsväsende?

Jag står fast vid min åsikt: debatten - så som den ser ut just nu - är inte något som förbättrar vårt rättsväsende. Det är inget som hjälper brottsoffren. Det är inte något som gör saker bättre. Aftonpressen måste! upphöra med hetskampanjerna. Det är absolut nödvändigt att debatten sansar sig och börjar diskutera verklighet istället för att resultera i missuppfattningar, myter, övergrepp i rättssak, eller till och med dödshot.

---

Länk: svd.se


Om författaren

Författare:
Michael Karnerfors

Om artikeln

Publicerad: 03 feb 2005 11:02

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: