sourze.se

En parodi på rättssystemet

Göta hovrätts dom i Motalamålet är ett hån mot FN:s barnkonvention. Ett värnlöst barn fick inget skydd.

Jag nu skulle jag inte ha något emot att slå något hårt i skallen på diverse politiker. Eller få in en spark i skrevet på "rättsväsendets representanter". För slag under bältet är de knappast främmande för. Å andra sidan löser givetvis fysiskt våld inte något, inte ens när man är heligt arg.

Den mest konkreta slutsatsen efter domen i Motalamålet är givetvis att det är dags att sänka åldern för att köpa ut på systemet. Om en 13-årig värnlös tjej anses som fullt kapabel att själv avgöra huruvida hon tål starköl eller inte när fyra vuxna män super henne full och sedan våldtar henne ja då är det dags att ändra på alla möjliga rimliga definitioner i lagen. Skribenten Michael Lundahl har på denna sida skrivit flera hätska utfall mot media som han menar med åsiktskampanjer försöker förleda allmänheten när det gäller sådana här våldsbrott. Jag vet inte om han medvetet skjuter över målet eller helt enkelt tar till ett taktiskt retoriskt knep, nämligen att fokusera ämnet på någonting helt annat än vad målet handlar om. Har han ens förstått det?

Hovrätten gjorde följande motivering till varför de sänkte straffet; "Flickan har inte mot sin vilja lurats att dricka alkohol. Eftersom inget tvång förekommit kan därför ingen av de tilltalade dömas till våldtäkt utan endast till sexuellt utnyttjande." Männen dömdes i tingsrätten till fem och fyra års fängelse samt ett års sluten ungdomsvård för grov våldtäkt och medhjälp till grov våldtäkt. Michael Lundahl skriver i sin artikel; "Det är fel att skriva "friades från våldtäkt" utan att samtidigt nämna att de blev fälda för ett annat allvarligt sexbrott. Men tidningarna vilseleder för att få driva sin sak." Och visst har tidningarna vilselett, nog blev gärningsmännen straffade. Lika effektivt som ett slag i luften.

Hovrätten sänkte fängelsestraffet för 30-åringen från fem år till åtta månader och ändrade brottsrubriceringen till sexuellt utnyttjande i stället för grov våldtäkt. 26-åringen och 22-åringen frikänns helt, då hovrätten anser bevisen otillräckliga. 16-åringen får sin dom ändrad till sexuellt utnyttjande och straffet sänkt till en månads sluten ungdomsvård. En vacker bild av ett demokratiskt och rättvist svenskt samhälle 2005?

Enligt svensk lag får inte barn bjudas på alkohol. Gärningen är dessutom ett pedofilbrott eftersom flickan är underårig. Enligt FN:s barnkonvention är varje människa under 18 år ett barn. I artikel 34 står det: "Barnet har rätt att skyddas mot alla former av sexuella övergrepp och mot att utnyttjas i prostitution och pornografi". De som ska skydda barnet borde rimligtvis vara rättssystemet, och i detta fall Göta hovrätt.

Självklart är det oacceptabelt att domare och rättsväsendets representanter utsätts för grova hot och trakasserier. Men det är precis lika oacceptabelt att en värnlös tjej och det här är inte det enda fallet inte skyddas av lagen. Någonstans försvann empatin och det demokratiska samhället som ska skydda alla sina medborgare SPECIELLT de svaga. När det är ett fel i lagen måste lagen ändras. Det finns många exempel på länder där lagen användes för att förnedra, misshandla och döda sina medborgare. Det mest horribla exemplet var nazityskland där raslagarna instiftades tidigt för att diskriminera judiska medborgare. Bara för att vi har en lag innebär det inte att lagstiftningen alltid är demokratisk eller moraliskt riktig.

Kvällspressen må blåsa upp enskilda fall och tjäna pengar på snaskiga löpsedlar. Men de väcker debatt och det är en debatt som behövs. Vi måste få igång en diskussion kring svensk lags enorma brister. Annars fortsätter diskriminering, fördomar och den totala bristen på empati att sticka upp sitt fula tryne i våldtäktsmål där domsluten är ett hån mot det demokratiska samhälle vi låtsas leva i.


Om författaren

Författare:
Ninna Bengtsson

Om artikeln

Publicerad: 03 feb 2005 17:45

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: