sourze.se

Enklare skattesystem 2

Det finns två sidor av samma mynt. Historiskt och fortlöpande anses det inom politiken fortfarande finnas två sidor...

... hattar och mössor, konservativa och radikala, traditionella och progressiva, höger och vänster.

I en tidigare artikel "Enklare skattesystem och "Monopol" online?" beskrivs ett mycket förenklat skatte- och försäkringssystem som kombineras med "medborgarlön" ML. Enkelheten består i alla penningmedel som finns registrerade på likvida konton reduceras med fyra promille under varje natt. Om pengarna står orörda på kontot en hel månad så blir det 12 obligatorisk skatt och försäkring.
Se Länk: nordspar.se och min tidigare artikel.

Många reagerar naturligtvis mot att de pengar som står kvar på allas konton utom varje medborgares baskonto dag för dag reduceras på några promille, istället för ränta och ränta på ränta. Anledningen är naturligtvis för att försöka förhindra att likvida medel tas ur cirkulationen läggs under madrassen eller lånas ut mot ockerränta. Försvinner pengar ur cirkulationen som under trettiotalets depression, så… ja, resten är historia, men det upprepas ju nu, fast på ett mera komplicerat sätt.

För att nu konservativa, traditionella och sport- och "frilansare", inte skall bli ledsna och besvikna, så bör naturligtvis det gamla och traditionella systemet finnas kvar som ett valbart alternativ. Annars kanske några av dem inte vill vara med och leka i samma "sandlåda" längre, utan flyttar till Monaco eller Maldiverna eller åker jojo mellan Svedala och Bryssel.

Allt i en anda som är helt valfri och förnuftig, och hängsle, livrem och fallskärm, så rivs naturligtvis inte det gamla bostadsrucklet, förrän det nya har byggts färdigt och förhoppningsvis blivit väl beprövat, etablerat och allmänt accepterat.

Det gamla skattesystemet som då enbart gäller vid alternativ användning av den traditionellt nationella valutan, bör naturligtvis radikalt förenklas. Särskilt om de båda alternativen skall samexistera parallellt. Skatteuttagen från den gamla valutan bör då enbart gälla för omsättning mellan dessa pengar och varor, mellan dessa pengar och tjänster, och mellan pengar och pengar av nationell eller någon officiell global valuta. Det som nu är nationell moms bör då även gälla alla finansiella transaktioner mellan valutor, samtidigt som alla andra sorts statskontrollerade skatter upphör. Skattenivån vid användning av den nationella valutan, bör då kunna ligga på en sådan nivå, så att det självfinansierar vad statsmakten egentligen bör syssla med externt och internt försvar av varje medborgares frihetsrättigheter och ägodelar, rättsväsen osv..

De som är helt emot reducering över tid av likvida pennigkonton på samma sätt som att fast realkapital kräver kostnader över tid för service och underhåll, behöver på så sätt inte alls växla över sina vanliga nationella pengar till den regionalt valfria - och därmed medlemsbaserade - valutan.

Jag har sedan länge närt förhoppningen att få dessa idéer, om alternativa sociotekniska struktursystem, prövade virtuellt på Internet, med kanske tusentals intresserade deltagare. De tävlande som deltar i "dokusåpan", kan då samtidigt datorsimulera något som i stort och smått, tangerar vår dagliga vardagsverklighet. Med dessa två parallella och alternativt valbara valutasystem så kan man i simuleringsspelet vid varje transaktionstillfälle antingen välja:

1. Skatt på konsumtion, investeringar, tjänster och penningomsättning med den nationella valutan.
2. Skattereduktion genom konsumtion och investeringar vid val av den regional valutan.

För mig verkar det förstås väldigt intressant om det prövades som ett strategiskt datorsimuleringsspel med många deltagare, och som finns on line på Internet, eller i samband med någon sorts dokusåpa eller ekonomiutbildning. Hur andra reagerar vet jag ju inte förrän idén presenteras och kanske delvis prövats på något begripligt och överskådligt sätt.

Hur många kan och vill exempelvis till varje pris undvika skatt, genom att växla mellan alternativen?
Hur mycket väljer olika människor med olika lön - och i vilken takt väljer man - att växla sina nationella pengar till den regionala valutan för att dagligen få in nya regionpengar på sitt baskonto?
Fritt citerat från Länk: nordspar.se
Hur skall bytet från nationella till regionala pengar gå till?
Man växlar in sina nationella pengar mot de regionala 1 kr mot 1 solidar. Alla nationella pengar, kanske upp till en viss gräns, får användas som en engångsinsättning på baskontot.

I Västra Götaland finns det visst ca 1,5 miljoner, alltså nästan en femtedel av Sveriges befolkning. En femtedel av Sveriges likvida medel är ca 200 miljarder se föreg. artikel eller webbsidan. Hur blir det då om en tredjedel eller kanske en tiondel av rollspelsdeltagarna där var och en kanske representerar 1000 personer med samma ålders-, kön-, och intressekategori vågar vara med från början, och växlar kanske in tiondelen av kategorins typiska tillgodohavande och lönenivå? Utan att föregripa så blir kanske bara 100 kr/mån som ML på baskontot. Hur många vill då betala 100 kr/mån för att organisera sig, välja representanter och anlita expertkonsulter? Som sedan förhandlar med progressiva företag som tar risken att acceptera den regionala valutan som delbetalning, i utbyte mot visstids avrops- och volymavtal? Exempelvis bör organiserade som bor längs tillfartslederna till städerna, kanske kunna förhandla direkt med Länk: bondensegen.com och andra företag och organisationer, om etablering av periodiskt återkommande leveranser till "hämtfack" längs leden. Varför gå över ån efter vatten genom att handla i staden före hemfärden.

Kan man kanske få igång rollspelsartade simuleringsspel på webbsidor så kanske även "riktiga" företag och kanske även "dokusåpa-tv" så småningom vågar vara med i det virtuella rollspelet och kanske satsa på vinnande deltagarkoncept… osv…osv…

Den här idén kan kanske prövas på enklare sätt, och kanske bör den modifieras. Det går ju knappast att förutse en flipp eller flopp eller något mellanting. Jag är i varje fall tillsvidare intresserad av en eventuell reaktion. Jag är tyvärr van vid att det inte är så många som brukar reagera på vad jag skriver, då det lätt blir alltför tekniskt och komplext. Men tillvaron är ju tyvärr sådan idag. Det går förhoppningsvis att på något sätt visa, att de sociotekniska systemen bör kunna göras lite enklare och begripligare och ändå fungera. Detta är ett försök. Allt måste kanske inte behöva liknas vid "mycket väsen och lite ull" eller "mycket snack och lite verkstad". Eller de små stegens tyranni. Varför inte åtminstone försöka att göra rätt från början.


Om författaren

Författare:
Uno Hansson

Om artikeln

Publicerad: 20 dec 2004 09:44

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: