sourze.se
Artikelbild

Kreativitet och Arvsynden

Vad är kreativitet och Vilka förutsättningar krävs för att kreativitetn ska blomstra?

Om du tar dig en titt i en lekpark, en sandlåda eller varhelst det finns barn, så kan du ofta få se prov på sann kreativitet. Riktigt små barn är i nuet. De bejakar det som händer. Har du sett ett litet barn bland vuxna människor någon gång? Barnet tittar runt omkring sig på dom/det som finns där och svarar direkt på det som händer. Har du till exempel varit med om barn som varit "pinsamt" ärliga? Du vet: "Vad tjock tant är", "Vilket grått hår farbror har", "Varför gör tant så?" … och så vidare. Barn är befriande ärliga och det är detta vi tycker om hos små barn och även djur.

Vad händer sedan?

Vuxna människor lägger över sina egna blockeringar och mönster på barnen. Detta görs i all "välmening" som en träning för att passa in i samhället. Är detta samhälle verkligen den slutprodukt som vi ifrån hjärtat önskar oss?

Vilka blir konsekvenserna?

Barnet lär sig steg för steg vilka uttryck som är ok och vilka som inte är det. Detta handlar enkelt uttryckt om Förbud. Vi tar över de förbud som våra föräldrar "fått i arv" av sina egna föräldrar våra far och morföräldrar. Sedan kan vi gå generation efter generation bakåt i tiden och följa det som kyrkan kallar för "arvsynden". Vi ärver dessa mönster och trauman av våra föräldrar. Det sker dock inte frivilligt, eftersom ett litet barn är beroende av sina föräldrar för att överleva.

De "ungdomsrevolter" och "ungdomskulturer" som vi sett växa fram de senaste decennierna har att göra med att de ungdomar som nu växt upp har fått en friare uppfostran och att de revolterar mot de vuxnas lögner, spel och mönster. Många ungdomar idag accepterar inte formell auktoritet - bara "Faktisk" auktoritet som kommer ur Faktisk helhetskunskap om livets skeenden och förutsättningar. Ska vi se detta som en olycklig eller en lycklig utveckling?

Hur gör vi upp med arvsynden och hur kommer vi i kontakt med vår kreativitet?

Arvsynden handlar, som jag ser det, inte om något ont som vi ska straffas för. Det är bara misstag som kan korrigeras. Det är detta som terapier, coaching och personlig utveckling handlar om. Att ha som mål att befria sig från arvsynden, att se visionen av obundenhet, självständighet och objektivitet, är att ha ett ytterst ädelt och meningsfullt mål med sitt liv. Det är att fylla sitt liv med mening.

Varje steg du tar mot att frigöra dig ifrån de bindningar du blivit påtvingad som barn ökar din kreativitet, eftersom du då avlägsnar hindren. Kreativitet är "att vara i flödet". Ordet kreativitet kommer ur ordet Kreation. Enligt Svenska Akademins ordlista har ordet följande betydelse:

Kreation -en s. Modeskapelse kreativ -i´v el. kre´- -t adj. Skapande, nydanande, produktiv -itet -e´t en s.

vad kan Du göra Idag i Ditt liv?

Börja bejaka dina medmänniskors kreativitet! Blockera inte kretivitet genom negativitet och energilöshet. Bejaka din egen kreativitet. Gå på en kurs i måleri, teater eller något annat skapande som du längtar efter. Att föra in kreativitet i ditt liv gör ditt liv rikt. Kreativitet har du praktisk nytta av på alla områden i ditt liv hela tiden.

En liten övning i kreativitet:

Slå dig ihop med en vän. Andas och se in i varandras ögon. Den som först får impulsen att peka slänger impulsivt upp armen och pekar ut i tomma luften och tittar på ett imaginärt föremål och säger samtidigt:

- "vad är det?".

den andre får sedan svara på frågan. Svaret ska komma genast , utan att svaret censureras. Vanliga saker som sencureras är sex, snusk och andra tabubelagda områden. Detta är en träning i att bejaka den första impulsen. Sedan pekar den som är först. Tempot kan bli riktigt högt...

Lycka till!


Om författaren

Författare:
Tommy P.A. Larsson

Om artikeln

Publicerad: 22 nov 2004 07:26

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: