sourze.se
Artikelbild

Bodströms medeltida kriminalpolitik

Kriminalvården är idag med språng på väg tillbaka till en kriminalpolitik som snarast liknar den vi hade på medeltiden, och är lika lite effektiv.

Nyligen kom Thomas Bodström med ett förslag som skulle göra det möjligt att kunna ge psyksjuka fängelse. Enligt media handlar det i första hand om de som begått brott under en "tillfällig psykos", men om de efter brottet fortfarande anses vara allvarligt sjuka så ska de kunna dömas till rättspsykiatrisk vård.

Det är ett så pinsamt uttalande att man nästan rodnar själv över okunskapen om psykiskt sjuka. Visserligen är detta knappast ett pilotfall, eftersom det i media uppvisas gång på gång liknande genanta uttalande och ageranden inom rättsväsende och kriminalvård. Uttalanden som avslöjar den näst intill totala avsaknaden av kunskap om psykologi och psykiska sjkudomar och handikapp.

Det pinsamma i uttalandet är att en person som får psykoser är aldrig någonsin ens i närheten av att vara psykiskt frisk kort före eller kort efter en psykos. Att överhuvudtaget nämna begreppet "tillfällig psykos" är näst intiill direkt felaktig. En psykos är i de allra flesta fall just tillfällig. Det är väldigt få som har en ständigt pågående psykos. Vem som helst kan inte få en "tillfällig" psykos dessutom. Man måste ha väldigt allvarliga psykiska problem för att en psykos ska kunna utlösas. Även om en del personer som får psykoser kan fungera normalt och leva ett normalt liv största delen av tiden så innebär det inte att de är friska. Så länge psykoserna kan dyka upp så har man ett allvarligt psyksikt problem, annars får man inte psykoser. Ingen psykolog skulle motsäga mig där. Det är lika dumt som att påstå att man bara är förkyld just i ögonblicket man hostar eller snyter sig, men precis när man hostat klart eller snutit sig så blir man frisk igen, tills det är dags för nästa hostning eller snörvel. Så idiotiskt är faktiskt Bodströms uttalande. För i realiteten kommer detta leda till att väldigt många allvarligt psykiskt sjuka kommer att bli placerade i fängelse istället för att få hjälp. De blir däremed en fortsatt fara, eller troligen en förvärrad fara, för samhället när de väl släpps ut igen.

Man kan absolut inte klandra gemene man för att inte direkt förstå det pinsamma och direkt felaktiga i t.ex. Bodströms uttalande om att personer som begått brott under psykos ska kunna dömas till fängelse. Det är trots allt väldigt få som läst psykologi i skolan överhuvudtaget och det fåtal som valt psykologi som tillval får sällan någon djupare inblick, om någon inblick alls, i psykiska sjukdomar och handikapp. Men inom kriminalvården, rättsväsende och definitivt på justitiedepartementet bör man kunna förvänta sig att de har djupa kunskaper inom psykologi för att kunna föra en kriminalpolitik och kriminalvård som fungerar överhuvudtaget. Det vill säga en kriminalvård som förebygger brott, helst innan de redan skett, men åtminstone hindrar att brott upprepas. En kriminalvård ska givetvis också kunna hjälpa dessa människor som det gått snett för istället för att sätta dem i fängelse som riskerar att bryta ner dem ännu mer, vilket givetvis ökar risken för återfallsbrott.

Dessa kunskaper om psykologi, som är av stor betydelse för att förstå varför många begår grova brott, verkar tyvärr ofta saknas helt och hållet i många viktiga brottsförbyggande myndigheter, alltifrån rättsväsende och polis till kriminalvård och justitiedepartementet. Det är trots allt allmänt känt bland psykologer och inom psykologin att personer som lider av en del allvarliga psykiska sjukdomar, men även betydligt mildare psykiska handikapp, löper stor risk att hamna i en kriminell bana. Man har statistik och siffror på att det verkligen är så, så det är inga spekulationer.

Jag är knappast någon expert inom psykologi, men har själv ett mildare psykiskt handikapp och har därför engegerat mig och blivit intresserad av andra typer av psykiska problem och läst en hel del artiklar och några böcker om olika psykiska sjukdomar och handikapp. Av det jag råkat komma över så kan jag nämna några få exempel som det hörts väldigt lite om i massmedia.

Av de som lider av t.ex. svårare depressioner, social fobi eller DAMP/ADHD så är det väldigt stor andel som riskerar att bli alkoholister eller drogmissbrukare, än det är hos övriga befolkningen. Förklaringen ligger i att droger av olika slag faktiskt fungerar utmärkt som självmedikation och tar bort eller effektivt dämpar en hel del av de psykiska problemen, men kan givetvis skapa andra problem, i valet mellan ett problem som bara ger en ångest och ett problem som ger en ett rus, så är det ett förrädiskt lockande val för många. Ett annat exempel är att man vet att en stor del av män som har borderline hamnar i en kriminell bana. Ett symptom hos män som har borderline är att de kan få väldigt destruktiva utbrott och har svårt att kontrollera sig, vilket kan leda till våldsamma gärningar mot andra. Att schizofrena och andra mer allvarliga psykiskt sjuka kan få psykoser då de inte vet vad som är sant eller verklighet har vi ju tyvärr sett många våldsamma exempel på de senaste åren. Det finns väldigt många olika psykiska problem av olika grader och de allra flesta, förutom psykologer, vet ytterst lite om dessa och vilka konsekvenser de kan ge.

Frågan är om vi inte till och med vet så lite om kopplingen mellan psykologi ooch brottslighet att det kanske är så att en överväldigande majoritet av de som sitter i fängelse i själva verket behöver någon form av psykisk hjälp, istället för ytterligare nedbrytning av psyket i form av fängelsestraff? Kanske bekämpas brott bättre inom psykvården än inom fängelset? Faktum är nog att ingen idag kan motbevisa dessa påståenden. Mer kunskap och informationsutbyte behövs.

Vi måste också börja lära oss skilja på brott och brottslingar. Brott är alla mer eller mindre avskyvärda, men man bekämpar inte brott genom att bryta ner brottslingar. Om vi nånsin ska kunna gå mot ett samhälle som är fritt från brott, så måste vi börja försöka förstå oss på brottslingarna och vad det är som får dem att begå brotten, särskilt de grova brotten. Gör vi inte det så kommer vi att ha lika hög brottslighet som vi haft de senaste tusen åren, med undantag för mindre variationer under årens lopp.


Om författaren

Författare:
Tobias Jeppsson

Om artikeln

Publicerad: 11 nov 2004 11:58

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: