sourze.se
Artikelbild

Kejsarens nya kläder

Den moderate partiledaren Reinfeldt har kallats velourhöger.

De som sagt så vill troligtvis framställa Reinfeldt som en mjukis, ja som velourpappan. Ni kanske minns honom? Velourpappan som på 70-talet var pappan som med glädje visade mjukhet och gärna tog hand om barn och familj.

De som sagt så menar troligtvis också att han representerar en ny sorts höger. Som inte längre betonar stora skattesänkningar för de allra rikaste och som vill satsa mer på den gemensamma sektorn. En mjukare höger.

Och visst verkar Reinfeldt vara ganska sympatisk. Han har en lyssnande och resonerande stil. Han är ung och charmig. Dessutom verkar han vara både en närvarande och modern småbarnsförälder.

Visst har en del förändringar kunnat skönjas. Åtminstone i retoriken. En och annan moderat har börjat tro på Reinfeldt. En moderat riksdagsledamot har lämnat riksdagen i protest. Flera och fler börjar undra varför moderaterna ska makten om man ändå vill föra socialdemokratisk politik.

Men i själva verket är inte Reinfeldt så mjuk som man kan tro och den moderata politiken är varken bra för oss pappor, våra barn och vår familj eller för jämställdheten.

Moderaterna vill bland annat sänka ersättningen i föräldraförsäkringen till 75 procent och försämra beräkningsgrunden för ersättningen samt avskaffa den 13:e månaden i föräldraförsäkringen. De vill också avskaffa de båda pappamånaderna. Moderaterna motsätter sig dessutom höjningen av taket i föräldraförsäkringen som vi socialdemokrater vill genomföra. Tillsammans skulle allt detta sannolikt leda till att färre pappor tog ut sin del av föräldraförsäkringen och därmed inte heller vara närvarande lika ofta när deras små barn växer upp.

Att uttaget av föräldraledigheten redan är ojämnt fördelad mellan kvinnor och män är allmänt känt. Kvinnorna tar ut huvuddelen av föräldrapenningen. Deras andel uppgår till drygt 85 procent, och kvinnor är i genomsnitt borta omkring ett år i direkt anknytning till barnets födelse. Orsakerna till dessa skillnader har länge varit föremål för debatt. Ett sådant skäl är att inkomstbortfallet ofta är generellt större för hushållen då männen stannar hemma.

Ett jämnare uttag av föräldraledigheten skulle i första hand vara bra för barnen. De behöver närheten till båda föräldrarna redan från början. Dessutom skulle ett jämnare uttag leda till ökad jämställdhet. Det är nämligen också bevisat att när kvinnor får barn halkar de efter i både löneutveckling och karriär.

Men dessvärre har Reinfeldt och moderaterna en pappapolitik som inte hade varit bra för 70-talets velourpappor. Det är en politik som inte heller är bra för dagens moderna pappor; för oss som vill vara hemma med sina barn tidigt och som vill ha ett delat ansvar för barn och familj.

Som ofta i fallet med just moderaterna handlar det om en oförmåga att se sammanhang. Att de flesta höginkomsttagare tyvärr fortfarande är män. Och att de som gynnas av moderaternas förslag är de som redan tjänar bra. Att vi behöver väl fungerande barnomsorg för att både kvinnor och mäns ska få samma möjligheter på arbetsmarknaden. Att en stark arbetsrätt också är en garanti för att beslutet att skaffa barn inte betyder att man plötsligt står utan jobb. Att de som drabbas hårdast av moderaternas nedmontering av välfärden är låginkomsttagare - och att många av dessa är kvinnor.

Moderaternas "velorukostym" är inget annat än ett fall av kejsarens nya kläder.


Om författaren

Författare:
Luciano Astudillo

Om artikeln

Publicerad: 02 nov 2004 08:45

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: