sourze.se
Artikelbild

Är folkmakt farligt, Persson?

Statsminister Göran Persson talar mycket om demokrati på hemmaplan. När det gäller EU så är hans inställning till demokratin dock tveksam.

Perssons uttalanden i dagens tidningar tyder på att han har svårt att acceptera EU som en demokratisk institution. Efter att EU-kommissionen stoppats av parlamentet talar han om hur EU-parlamentet får alltför stor makt och hur detta kan leda till en ökad överstatlighet. Av hans uttalanden att döma så är han alltså mycket kritisk till det som inträffat.

Det är intressant att Persson alltså tycker att det är negativt att det enda organ inom EU som representerar medborgarna direkt, det vill säga parlamentet, får för stor makt. Att folket skulle få bestämma över skeendena ser alltså vår statsminister som något negativt!

Hans argumentation i frågan är inte helt olik den som motståndare till parlamentarism och fri rösträtt i Sverige använde under sent 1800- och tidigt 1900-tal. De var också rädda för folket och folkets inflytande. Demokrati, som är något av 2000-talets modeord allt ska relateras till och jämföras med demokrati, allt ska vara demokratiskt, är alltså något som reserveras för att användas som inrikespolitisk floskel eller slagträ för att relatera till den pågående huligandebatten. Demokrati för Sverige, men ej för Europa!

Det är föga förvånande att missnöjet med EU är stort i Sverige och att vi röstade nej till EMU. Hur ska man någonsin kunna förankra tanken om en europeisk gemenskap bland folket, om man samtidigt anser att EU ska vara elitstyrt med minsta möjliga folkliga inblandning? Effektivitetsmål i all ära, men hur ska EU någonsin bli legitimt bland gemene man om man fråntar henne bestämmanderätt över gemenskapens angelägenheter?


Om författaren

Författare:
Andris Kangeris

Om artikeln

Publicerad: 02 nov 2004 02:28

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: