sourze.se
Artikelbild

Snälla SVT ge inte efter!

Ibland kan man undra om det är en teaterföreställning eller en meningsfull debatt man försöker åstadkomma.

Jag talar om SVT´s program Debatt, som brukar ta upp mycket intressanta och aktuella ämnen. Och som också har en bra interaktiv del där tittarna kan uttrycka sina åsikter. Just på grund av att det skulle kunna vara ett mycket bra program, undrar jag bara vad anledningen är till att man väljer att visa Sverige på ett otroligt onyanserat och svart vitt sätt. Det handlar om de till synes fasta karaktärer som om och om igen får illustrera folkgrupper, åsikter och yrken. Och som ställs emot varandra mer i hopp om att det ska bli lite bråk än att man ska komma fram till något nytt, eller belysa den aktuella frågan på ett för det Svenska folket meningsfullt sätt.

Ska man ta upp något som handlar om norrland kan man vara säker på att den gapige, äldre mannen finns med som representant för denna landsdel. Han som inte låter de andra tala, och ofta uttalar sig rätt klumpigt. Mot honom ställs den högutbildade yngre kvinnan ibland mannen med ett mer välvårdat språk och ett lugnare sätt, men som ofta verkar sakna verklighetsförankring. Dessa ska då representera de södra delarna av Sverige. Så här ser inte verkligheten ut. Det finns ett brett spektrum av olika sorters människor i alla delar av landet och ett visst yrke eller en viss utbildning betyder inte nödvändigtvis att personen ifråga har en viss sorts personlighet. Detta mönster med fasta roller går igen i de flesta ämnen, men då med de för de ämnena typiska karaktärerna.

Tror man verkligen att det Svenska folket är så dumt att det inte kan ta till sig en debatt om man skulle bjuda in ett mer varierande och representativt spektrum av människor? Jag tror att det antagligen skulle det leda till att frågorna skulle granskas på ett mer djupgående sätt om man skulle visa verkligheten så som den är och inte på ett dramatiserat, förenklat sätt som nu görs! Eller föredrar man att hålla samhällsdebatten på en nivå som kräver minimala förkunskaper och mycket lite engagemang från folket, eftersom programmet istället cirklar kring dessa karaktärer.

Eller är sanningen så sorglig att man inte skulle få några tittare om man inte använde de kommersiella kanalernas enkla knep att fånga tittarnas intresse. Om så är fallet kan man ju fråga sig hur mycket eftergifter en public service kanal ska göra för sådana fördummande strömningar. Ett TV-program måste naturligtvis ha tittare, men borde man inte försöka behålla seriositeten åtminstone i samhällsprogrammen i jakten på dessa.

Public service blir viktigare och viktigare i och med att de övriga kanalerna likriktas och deras innehåll tunnas ut allt mer. Med detta följer ett ansvar att våga stå emot billiga knep och att söka andra vägar att få nya och behålla gamla tittare.

Sverige behöver seriösa TV-debatter istället för dessa dramadebatter!


Om författaren

Författare:
Therese Klaar

Om artikeln

Publicerad: 27 okt 2004 22:38

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: