sourze.se

Är vi okunniga om invandrarna?

Att ge sig in och skriva om ämnet kan vara ganska vanskligt, inte minst för att det lätt kan misstolkas och vinklas.

När jag följer debatter och synpunkter i massmedia så blir det uppenbart att ingen sitter inne med någon lösning
på invandrarproblematiken. Det handlar mer om att uttala sig i politiskt korrekta floskler än att komma med några konkreta lösningar på invandrarproblematiken. En mästare på ett sådant svammel tycks Mona Sahlin vara. Det senaste i den vägen var hennes nonsensresonemang i ett direktsänd TV program från Rosengården i Malmö. Det vanligast förkommande uttalande är "att vi inte skall dra alla invandrare över en kam". Det framhålls också rätt ofta att det rör sig om en kulturkrock mellan invandrarkultur och den svenska kulturen

En insikt som ingen tycks ha, är att problematiken INTE ligger i de olika kulturella och religiösa bakgrunder utan beror på en helt annan faktor. En faktor som utgörs av en tidsdifferens mellan de olika kulturer och religioner. En tidsfaktor som sträcker sig över en tidsperiod från tidig medeltid till nutid. Under nittonhundratalet talade vi ofta om klassresor mellan arbetarklassen och överklassen. I samband med invandrarproblematiken borde vi tala om
tidsresor. En del invandrare tycks klara av denna tidsresa, och därmed klarar de också sig alldeles utmärk i det svenska samhället, med både jobb och social status. Tyvärr finns det allt för många invandrare som inte inser att de lever kvar i en annan tidsålder i tron att de lever i nuet.
Därför bör svensk invandrarpolitik helt inrikta sig på att medvetengöra invandrare om i vilken tidsålder de befinner sig och i vilken tidsålder samhället, de lever i, befinner sig. Samhället bör också tydliggöra för dessa invandrare, att de gör sina barn och barnbarn en björntjänst om de inte kommer till insikt om detta.


Om författaren

Författare:
René Lundström

Om artikeln

Publicerad: 25 okt 2004 21:40

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: