sourze.se

Tala till mig Gudrun!

Din tystnad om min smärta är ett slag i mitt ansikte.

Replik på Gudruns replik av min artikel.

Jag skrev inte en artikel om apartheid.
Jag bad heller inte att du skulle berätta om feminismen. Jag har redan fått den i hela mitt liv.

Jag skrev en artikel om feministers misshandel av barn.
Tala inte till mig om ideologier, analyser och teorier.

Tala till mig om feministers ilska
Tala till mig om feministers manshat!
Tala till mig om feministers ondska.
Tala till mig om feministers psykiska misshandel av pojkar.
Tala till mig Gudrun!

Tala till mig om ditt ansvar för denna misshandel.
Tala till mig om ditt "kollektiva ansvar" som feminist.
Tala till mig om ditt "kollektiva ansvar" som vänsterpartist.


Jag är ett barn av feminismen och av Vänsterpartiet Gudrun.

Av feminismen lärde barnet i mig förnedring, jag lärde mig att skämmas och förakta mig sjäv, jag lärde mig blygsel.Tala till mig Gudrun....

Din tystnad om min smärta är ett slag i mitt ansikte.
ETT BARN
Ett barn som får stryk - lär sig att SLÅSS.
Ett barn som hånas - lär sig BLYGHET.
Ett barn som utsätts för ironi - får dåligt SAMVETE.
Ett barn som utsätts för hat lär sig självförakt.

Feminismen hånade mitt kön, anklagade mitt kön. Feminismen lärde mig blygsel, självförakt och gav mig dåligt samvete.... fastän jag bara var ett barn.
När jag var liten förstod jag att jag var dömd, ett oförlåtligt brott... Jag var man.
Jag fick hela tiden höra vilka svin män är. Män är förtryckare. Det säger du ju själv. Och i detta växte jag upp.

Feminismen förstod alltid att en del kvinnor hatar män, för män är ju svin.

Och efterssom jag inte kunde ändra på mitt kön, och efterssom jag som barn inte kunde tänka i teoretiska abstrakta analyser så var jag dömd till evig skuld och smärta, en smärta som följer mig än idag.

Tala till mig om denna ondska Gudrun.
Tala till mig om denna organiserade barnmisshandel Gudrun.


I feminismen finns det utrymme för manshat.
Feminismen säger att alla män är förtryckare. Ett sådant utalande inför en pojke är skadligt för pojken. Han är bara ett barn.

Därför skall feminismen avskaffas och ersättas med en jämställd jämställdhetsrörelse, under ett jämställt namn, med en jämställd analys av hur världen ser ut. En rörelse som inte har utrymme för manshat.

Farväl till feminismen.
Förr eller senare vinner kärleken!

Om författaren

Författare:
Marcus Ottosson

Om artikeln

Publicerad: 24 okt 2004 16:54

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: