sourze.se

Diktatur i sjukvården

Varför anser myndigheterna att de alltid vet vad som är bäst för vuxna individer?

Vi tvingas alla betala till den gemensamma sjukvården och det är gott och väl. Annars hade vi haft den amerikanska modellen med alternativen privata sjukförsäkringar respektive välgörenhet och fattigvård, och det vill väl nästan ingen ha i Sverige.

Men däremot är det oacceptabelt att vi är omyndigförklarade när det gäller att välja vilken vård vi ska ha när vi blir sjuka. Myndigheterna bestämmer enväldigt vilka vårdformer som är godkända, punkt slut. Den som föredrar andra metoder än de västerländskt traditionella har oftast inte en chans att använda sig av dem eftersom pengarna redan betalts för den offentliga vården.

Varför kan vi inte istället ha ett system där var och en får bestämma formen för sin vård? De ekonomiska ramarna kunde vara desamma men vi kunde själva bestämma vad vi ville använda pengarna till. Det finns ingen anledning att tro att ett sådant system skulle missbrukas mer än det befintliga. De flesta har som mål för sin behandling att bli friska och de övriga överkonsumerar vård även idag. Det finns inga begränsningar nu heller för hur många gånger man kan gå till läkare för en och samma åkomma, eller för all del för många olika.

Det finns idag allt fler som anser att man måste se människan som en helhet istället för att bara bekämpa enskilda symptom med syntetiska mediciner. Det finns mängder av diagnos- och behandlingsformer utöver de av samhället sanktionerade som är väl beprövade och bevisligen effektiva. Dessutom är det långt ifrån alltid som de godkända "läkemedlen" botar eller ens hjälper mot den sjukdom de satts in mot. Ibland skadar de mer än de hjälper, jag har sett åtskilliga exempel på det i min omgivning.

Gränserna mellan den västerländska konservativa medicinen och övriga riktningar har visserligen lättats upp en del på senare år. Vi har akupunktur och kiropraktik som exempel på sådant som tidigare av sjukvården ansågs som flum och kvacksalveri men som nu anammats och i många fall visat sig effektivare än andra metoder. Förhoppningsvis kommer ännu fler idag nedvärderade tekniker också att "godkännas".

Men varför inte ta steget fullt ut och omgående låta människorna bli självbestämmande? Varför tar myndigheterna på sig en föräldraroll och underkänner medborgarnas förmåga att välja vård för sig själva? Man hyllar valfrihet i de flesta andra sammanhang men här råder fortfarande full diktatur.


Om författaren

Författare:
Ingrid Wennerhag

Om artikeln

Publicerad: 13 sep 2004 00:30

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: