sourze.se

Ny råsop mot pensionärerna

Bosse Ringholm ger alla inkomsttagare kompensation för skattehöjningarna men nonchalerar som vanligt pensionärerna.

Bosse Ringholm ger nya råsopar till pensionärerna. Samtliga löntagargrupper får kompensation för de högre skatterna genom att deras inkomstskatter sänks. Ett räkneexempel i Aftonbladet visar att en inkomsttagare med 20.000 kronor i månadslön får 186 kronor i sänkt skatt. Med en månadslön på 25ooo kronor blir skattesänkningen 215 kronor. En pensionär i samma inkomstlägen får knappt en femtiolapp i skattesänkning.

Tilltron till det nya pensionssystemet, som skulle ge pensionärerna likvärdig ökning som löntagarna, måste efter vad som nu kommit fram av regeringens förhandling med stödpartierna , allvarligt försämras. Särskilt sorgligt är att höra PRO:s vice ordförande när han i TV Aktuellt kommenterar budgetförslaget närmast i positiva ordalag. Möjligen kan han tänka sig att PRO kommer att kräva någon liten kompensation till de sk fattigpensionärerna som har bostadsbidrag.

Bedrövligare än så kan läget knappast bli. Redan tidigare fick vi besked från Statistiska centralbyrån att prisbasbeloppet för 2005 ökats med en hundralapp som ger 15 - 18 kronors högre pension per månad. Att jämföras med löntagarnas löneutveckling som enligt de flesta avtal ligger på cirka 500 kronor i månaden under 2005.
Talet om att pensionärerna skulle få samma skattelättnader som övriga inkomstgrupper i det nya pensionssystemet är tydligen på väg att bli lika grundlöst som löftet från regeringspartiet att pensionärerna skulle erhålla kompensation för de stora sänkningar som gjordes under 90-talet.

Med den gynnsamma utveckling för landets ekonomi som nu förespås borde regeringspartierna se till budgetproblemet löses utan ytterligare extra bidrag från pensionärerna .
Kanske något för vår nya borgerliga enighet att ta itu med?


Om författaren

Författare:
Stig Gustin

Om artikeln

Publicerad: 11 sep 2004 23:33

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: