sourze.se

Talking to me?! del 2

Svar till László Hágós "Drogliberalt skitsnack". EU har nyligen diskuterat att censurera information om cannabis på internet.

Läs på nätet:
EU yrkar på censur av cannabisvänliga webbsidor

En EU-arbetsgrupp på drogpolitik vill att regeringar ska agera för att censurera eller kriminalisera internetwebbsidor som innehåller information om cannabisodling eller främjar dess användning."

Läs mer:
Länk: fajaf.comLäs på nätet:
"Ny rapport varnar för farmakoterapi och framtidens drogkrig

En ny rapport varnar för att polisövervakning är på väg att flytta inuti kroppen och hjärnan.

En 50-sidor lång policyrapport släppt av ickekommerciella Center for Cognitive Liberty & Ethics varnar för att kriget mot droger kan vara på väg att äntra en ny era "som utvidgar slagfältet i drogkriget från de colombianska kokafarmerna och Mellanösterns opiumfält, till en ny terräng direkt inuti kropparna och hjärnorna av droganvändare."

Rapporten är den första vittomspännande och kritiska analysen av "farmakoterapi", användningen av nya läkemedel designade att blockera effekterna av illegala droger. Medan man erkänner att sådana farmakologiska hjälpmedel mycket väl kan vara till nytta för personer som frivilligt väljer att använda dem, reser CCLE-rapporten frågor om möjlig tvångsanvändning.

Förutom att utkämpa ett krig mot droger, arbetar nu den amerikanska federala regeringen med att utrota "sjukdomen" av drogbruk. Dessa metaforer, notera CCLE-rapporten, spelar en viktig roll i att driva den federala drogkontrollpolicyn eftersom de formulerar botemedel tillgängliga för regeringen."

Läs mer:
Länk: fajaf.com
Vill vi någonstans ha ett sådant storebrorsamhälle? Vad är staten rädd för? Nixon när han startade drogkriget hade sett en tydlig parallell mellan fredsälskande individer och cannabis. Tänk om det är så ansiktet ser ut på de flesta som jagas. Människor som John Lennon.

Är ytterligare ubredning av kriget mot droger att föredra? László - är det en sån framtid du vill ha? Vad tror du Shiva skulle säga om detta?

Om inte detta är ett varningstecken för dig så betänk vad yttrandefrihet betyder. För mig är allas rätt att uttrycka sig lika stor. Tyvärr är detta alltför sällan möjligt i dagens värld. I Sverige och på många andra håll.

Tänk om det nu vore så att det finns gammal kunskap i dessa psykedeliska växter som skulle kunna vara till gangn för mänskligheten? Vore det inte då tragiskt om vi innan dess skulle ha utrotat både såväl alla plantor och växter som dess kunskap. Tänk istället om dessa kan vara en nyckel till nya läkemedel, en större medvetenhet och kanske till och med en ny världsbild. Och är det inte det som många människor i alla tider alltid varit så rädda för?

Läs på nätet:
A Cross-Cultural Comparison of Values, Beliefs, and Sense of Coherence in Psychedelic Drug Users Summary of findings from a MAPS-funded study

by Michael Learner and Michael Lyvers, PhD

Introduction
"Past research has linked the use of psychedelic substances to profound spiritual change Pahnke 1966; Doblin 1991. In a high-dose psychedelic experience, users may claim to encounter God, to merge with the cosmos or undergo death and rebirth. Reports from many users resemble Buddhist or Hindu descriptions of self-realization, satori or enlightenment. This mystical experience is said to have a universal aspect that transcends cultural context. If psychedelic drugs can produce mystical experiences, then the values and beliefs of psychedelic users should differ in crucial respects from those expressed by users of other illicit drugs such as cocaine or heroin. Further, the values and beliefs of psychedelic users should be similar across different cultures. The present study tested these hypotheses by examining different types of drug users in Israel and Australia, specifically comparing the values, beliefs and sense of coherence an index of physical and mental well- being of users of psychedelic drugs with users of non-psychedelic illicit drugs marijuana, heroin, cocaine, etc., and with non-users of illegal drugs."

Läs mer:
Länk: maps.org
Läs på nätet:
"Domstol upprätthöll religiös användning av peyote

Den religiösa användningen av Peyote har upprätthållits i delstaten Utah, USA.

I veckan dömde Utahs högsta domstol att en federal dispens för Peyote-användande medlemmar i religiösa ceremonier av Native American Church måste tolkas som att de också syftar på icke-amerikanska indianer och indaner på samma sätt."

Läs mer:
Länk: fajaf.comLäs på nätet:
MDMA for Cancer-Related Anxiety and LSD/Psilocybin for Cluster Headaches Proposed new research

Läs mer:
Länk: maps.org

Jag läste att du hade varit i Indien. Då vet du väl också att man i Indien enligt tradition anser att cannabisplantan kommer från himlen, som en gåva från guden Shiva att stimulera det mänskliga medvetandet.

Problemet för mig började när jag bla startade SCR-Svenska Cannabis Rörelsen som var en helt obunden rörelse för att skapa en bredare medvetenhet om Cannabis och andra växter och plantor som gått hand i hand med människans utveckling.

En förening för att sprida mer medvetenhet kring dessa frågor - en plattform för kommunikation.

Det skulle jag inte ha gjort. Efter att jag varit på Z-TV och talat om föreningens vision stormades min lägenhet av Ravekommissionen. Polisens eget hemliga antirave antidrog "commando" med den USA-importerade nolltoleransen som ledstjärna.

Problem skapar man eller löser. Problemet i Sverige med ravekomissionens generella lagöverträdelser i sin jakt på oliktänkande skapar inte bara en befogad utbredd misstänksamhet utan då folk snackar sprids även en medvetenhet kring dessa översittarfasoner och därav ett fullt legitimt hat. En polisgren som sprider utbrett hat, rädsla och negativa tankegångar är den verkligen något för en sk demokrati?

För mig är nolltolerans lika med avsaknad av tolerans. Det är även så de flesta som råkar ut för dessa lagar ofta uppfattar det. Människor döms på förhand, för sin hudfärg, hårstil, klädval eller stil. Detta är för mig fascism!

Du skriver vidare:
"Svenskar, både inflyttade är själv det och infödda anser jag vara både trevliga och hjälpsamma, känner inte igen din bild av landet jag lever i."

Självklart finns det urmånga trevliga svenskar. Tyvärr bara för mig och många av mina kompisar har vi alla fått utstå så mycket spott och spe, fördömanden och moralpanikskakor att det blivit inte bara omöjligt att stanna i Sverige utan en absolut nödvändighet att flytta för ens fortsatta växande som människa. Det fyrkantiga taket i Sverige och tankepolisens batong sträcker sig allt djupare. Vad som är tragiskt är just att det är dem allra färggladaste, vackraste och mest kreativt ödmjuka individerna som lämnat. Synd för dig och Sverige som nu saknar dessa inspirationskällor och galenpannor. Men det lär ni väl aldrig märka.

Jag läste att du experimenterat med droger tidigare och haft problem. Jag förstår. Jag om någon har sett vilket tveeggat svärd som droger kan vara. Alkohol, tobak, heroin, socker, MSG, aspartam, amfetamin, Rohypnol, LSD, svampar, kokain... kärt barn har många namn. Och framför allt olika effekt!

Jag har även sett och erfarit den sinnesexpanderande, empatiska och livsbejakande sidan. Och jag tror alla vägar bär till Rom. Förr eller senare.

Många olika droger finns och alla har mer eller mindre olika påverkan på olika människor. Om det är någonting som det behövs en ökad insikt om så är det kanske just detta. Att alla har olika upplevelser av alla olika droger och substanser som finns. Och att vi inte skall döma någon för dess val av drog lika lite som val av sexuell partner eller bokval.

Vidare skrev du:

"Sverige har räddat mitt liv. Jag har en benägenhet ärftlig misstänker jag att falla in i depressioner. Samtidigt har jag i samband med alkoholbruk visat prov på obehagliga våldstendenser."

Då du nu har haft så negativ effekt av alkohol kan jag berätta om att en annan vän till mig hade liknande problem. I och med att man mer eller mindre tvingas dricka för att vara med i "gemenskapen" så verkar många svenskar utveckla dålig alkoholkaraktär. I ett mångfacetterat samhälle har man en acceptans för människors olika livsval, sökande och experimenterande. Varför är det inte så i dagens Sverige?

Och självklart känner du inte igen dig i den bild jag förmedlar, då du inte verkar ha hört om den tidigare. Dock kan jag väl konstatera efter att ha läst en del av kommentarerna till din artikel att du numer kanske fått en viss insikt i även denna värld. En del av denna värld har jag filmat de senaste fem åren. Arbetet började på riktigt när jag märkte hur allt fler av mina finaste varmaste vänner flyttade från Sverige. Det är ingen som har brytt sig om att skildra detta perspektiv i Sverige.

Tiden är mogen för Reality.


Om författaren

Författare:
Kevin Zaar

Om artikeln

Publicerad: 26 aug 2004 09:10

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: