sourze.se

Våga använda lagarna

Vi har en bra konsumentlagstiftning i Sverige, men känner konsumenterna till den?

Mina kära föräldrar ska lägga in ett nytt golv i köket och har anlitat en golvläggare, som ska komma och fixa till det hela. Det börjar med att han säger att han ska komma på morgonen, men ingen golvläggare dyker upp. Pappa är en tålmodig och bra kund, såna vi växer upp till att bli i det här landet. Tålmodiga.

Han väntar och säger att det finns säkert någon anledning till att golvläggaren inte kommer vid åtta som var den första tiden som bestämdes, men när klockan börjar närma sig tolv och ändå ingen golvläggare hört av sig och än mindre dykt upp börjar min pappa bli lite fundersam. Han bestämmer sig för att ringa upp honom för att se om något hänt. Men får svaret att han har haft det lite körigt och att han kommer på eftermiddagen istället. Innan klockan ett, säger han. Klockan tickar på och vi sitter hemma och väntar.

Det är här en tanke börjar växa. Och kanske ett litet frö av ilska också. Över att den här mannen som vi anlitat för ett jobb och vilket han begär en rejäl ersättning för skiter totalt i att höra av sig och sonika bryter en överenskommelse på bekostnad av den person som anlitat honom.

Vi har en bra konsumentlagstiftning i Sverige. Eller den är fint utformad i alla fall. Men känner konsumenterna, de som ska skyddas av den, verkligen till att den finns? Vad sägs om konsumentköplagen? Eller kanske som i fallet med golvläggaren; konsumenttjänstlagen?

I fallet ovan borde konsumenttjänstlagen vara tillämplig. Det är en konsument som anlitat en näringsidkare för att utföra ett jobba. Det finns ett grundläggande krav vid alla tjänster som omfattas av konsumenttjänstlagen och detta stadgas i 4§ KTjL:

//4 § Näringsidkaren skall utföra tjänsten fackmässigt. Han skall vidare med tillbörlig omsorg ta till vara konsumentens intressen och samråda med denne i den utsträckning som det behövs och är möjligt.//

I det här fallet med golvläggaren handlar det om ett dröjsmål, företrädelsevis andra stycket, han skiter helt i att de har en överenskommen tid då arbetet ska påbörjas.

//24 § Dröjsmål på näringsidkarens sida föreligger om uppdraget, utan att det beror på något förhållande på konsumentens sida, inte har avslutats inom den tid som har avtalats eller, om någon tid inte har avtalats, inom den tid som är skälig med hänsyn särskilt till vad som är normalt för en tjänst av samma art och omfattning.

Dröjsmål på näringsidkarens sida föreligger också, om näringsidkaren inte iakttar en överenskommen tid för påbörjande av tjänsten eller för ett arbetes framskridande.//

Konsumenten har getts olika möjligheter att reagera mot ett sådant dröjsmål. Han får hålla inne betalningen, kräva att tjänsten utförs eller häva avtalet. Vidare har konsumenten rätt till en ersättning, dvs skadestånd enligt 31§ KTjL.

//31 § Näringsidkaren är skyldig att ersätta konsumenten skada som denne tillfogas på grund av dröjsmål, om inte näringsidkaren visar att dröjsmålet beror på ett hinder utanför hans kontroll som han inte skäligen kunde förväntas ha räknat med vid avtalets ingående och vars följder han inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit.//

Det kanske skulle räcka att ringa upp den här golvläggaren och i all välmening påpeka att man känner till konsumenttjänstlagen och fråga om han hört talas om nämnda lag.

Lagen tappar ju helt sin betydelse om inte de som ska skyddas av den känner till att den finns. Så våga ställa krav när du anlitar en hantverkare. Det finns nämligen många skickliga hantverkare som kan anlitas istället för golvläggarsnubbar "som har det lite körigt".


Om författaren

Författare:
Sandra Lundgren

Om artikeln

Publicerad: 03 aug 2004 13:05

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: