sourze.se
Artikelbild

Driva kärnkraftverk, en rättighet i en fri marknad

Vem som helst måste få starta anläggningar för att producera energi. Självfallet måste detta vara en fri marknad.

Vårt samhälle behöver energi. Att staten tvingar företag att stänga ned fungerande anläggningar för produktion av energi hotar tillväxt och välstånd.

Energipolitiken är åter central i debatten. En majoritet av riksdagens partier är engagerade i en diskussion om hur vår huvudsakliga energikälla, kärnkraften, ska avvecklas via politiska beslut. Samhället behöver energi för att fungera. Energi är en oändlig resurs - även om enskilda energislag kan ta slut kommer energi aldrig att göra det. Mot den bakgrunden finns absolut ingen anledning till restriktioner. Att regering och riksdag tvingar fungerande produktion av energi att slå igen är ett hot mot tillväxt och välfärd.

Inom de flesta branscher får vem som helst starta och driva företag som producerar det som efterfrågas. Genom ständig konkurrens skapas förutsättningar för forskning och utveckling som leder till allt bättre och billigare produktion av varor och tjänster. Energi är en produkt som alla samhällen har behov av för att fungera. Företag behöver energi för att kunna producera, hushåll behöver ljus och värme, privatpersoner behöver transporter.

Men de förutsättningar som har skapats för att producera energi ser inte ut så. Den politiska styrningen är långtgående. Allra tydligast blir det inom kärnkraften. Sverige hade maximalt 12 kärnkraftsreaktorer och när de hade byggts tilläts inte längre vidare utbyggnad. Även om Sverige inte hade behov av fler hade export av energi från svensk kärnkraft kunnat bli en stor källa till intäkter och tillväxt. Även forskning på ny och bättre kärnkraft stoppades via den så kallade tankeförbudslagen.

Nu har den politiska majoriteten inlett avvecklingen av kärnkraftsanläggningar. Barsebäck 1 är borta, nu står Barsebäck 2 på tur. Staten tvingar privata företag som producerar energi åt det svenska samhället att riva sina produktionsanläggningar. Detta samtidigt som ny kärnkraft utvecklas och byggs i vår omvärld. En följd kan bli att priserna på energi höjs, i takt med att utbudet minskar. En annan följd kan bli ökad import av energi från kol- och oljekraft, och rentav från den gamla sovjetiska kärnkraften. Idag konsumerar Europa energi från kärnkraft motsvarande energi från närmare 300 miljoner ton olja per år. Är det ett rimligt alternativ?

Alla talar om vikten av tillväxt. Företag måste få en lättare börda så de kan växa och anställa, vilket ger ett rikare samhälle. Ändå stängs möjligheterna av för en svensk bransch som verkligen hade kunnat bli internationellt ledande. Tack vare svenska företags tekniska skicklighet hade denna bransch kunnat bli en stor framgång. Den bredare konsekvensen blir att svensk energiproduktion successivt stängs av, till skada för alla företag och hela landets tillväxt. Denna politik vägleds mer av nedsläckning än av upplysning.

I det längre perspektivet är det viktiga vilka principer som ska vägleda Sveriges framtid. Ska vi fortsätta på den utvecklingsoptimism som byggde våra flaggskepp inom företagandet eller ska vi sluta tro att framtiden kan bli bättre? Ska vi tillåta skickliga människor att starta och driva företag som producerar det som efterfrågas, som energi? Ska Sverige vara en europeisk fyrbåk, sprudlande av energi, eller en släckt lykta tom på fotogen?

Vi kan producera väldigt mycket mer energi. Ny teknik rymmer stora möjligheter. Hindren för utveckling och anläggning av nya generationers kärnkraft bör rivas. Inte minst för tillväxtens och välfärdens skull.


Om författaren

Författare:
Johnny Munkhammar

Om artikeln

Publicerad: 04 jun 2004 18:35

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: