sourze.se
Artikelbild

Nästa stora ideologiska strid

Hur spännande låter detta: "EU:s tjänstedirektiv"? Och vad finns det för anledning att hetsa upp sig över det?

Jo, det är faktiskt en av de viktigaste höger-vänsterfrågorna som vi kommer att ha det närmaste året. Det är dags för en stor ideologisk strid. Det handlar om hur din och min lön ska bli, hur bra eller dålig vår arbetsmiljö ska vara eller om vi ska ha några rättigheter på arbetsmarknaden. Om våra eller andra länders lagar ska gälla för våra jobb i Sverige.

Tjänstedirektivet ska vara ett regelverk som sätter ramarna för handeln med tjänster inom EU. Tjänstesektorn är växande i alla medlemsländerna, redan idag är den i Sverige större än handeln med varor. Självklart behöver en sådan stor och växande marknad regleras. Det är också bra att främja en ökad handel med tjänster i Europa och att göra det lättare för svenska företag att handla med och ha verksamhet i andra EU-länder. Vi behöver fler jobb och de finns till stor del i tjänstesektorn.

Men - det förslag som är aktuellt idag är förödande för Sverige.

Framför allt gäller det en punkt i EU-kommissionens förslag:
principen om ursprungsland för tjänstemarknaden. Det betyder att de regler och lagar som finns i det land där företaget har sitt ursprung eller huvudkontor ska gälla - inte lagarna och avtalen i landet där företaget eller tjänsten utförs.

Därför jublar de svenska moderaterna. Det de aldrig lyckas med här i Sverige på egen hand - helt enkelt för att deras politik sällan vinner val - hoppas de nu få hjälp med genom tjänstedirektivet. Så kan de bli av med de svenska monopolen som Apoteket, de får hjälp med att försämra arbetsrätten, försvaga kollektivavtalen och få bort offentliga tjänster. Allt detta döljer sig bakom torra fraser som "principen om ursprungsland".

Tänk dig själv hur det skulle bli om du jobbade inom svensk
sjukvård. De lönerna är inte världens högsta som det är idag - men frågan är hur det skulle bli om din arbetsgivare måste konkurrera om jobbet med företag som är registrerade i ett mycket fattigare land där lönerna bara är en femtedel av våra löner. Hur tror du att din lön skulle påverkas av det?

Eller hur svårt det skulle bli att ställa krav på en bra arbetsmiljö om din arbetsgivare konkurrerar med företag som utgår från de mycket, mycket lägre gränser som tyvärr råder i fattigare länder. Eller om företagsledningen inte finns här alls.

Det socialdemokraterna och jag vill med EU är att samarbeta för att fler ska få det bättre. Jag vill inte att arbetstagare i Baltikum eller Polen ska ha dålig arbetsmiljö eller låga löner, och jag är övertygad om att EU-medlemskapet kommer att höja levnadsstandarden i
deras länder. Målet är full sysselsättning för alla.

Men tjänstedirektivet som det ser ut idag innebär snarare ett samarbete för att sänka ribban i de länder som redan har kommit en bit på väg, istället för att höja den i de länder som så väl behöver det. Det är precis vad de svenska borgerliga politikerna vill. Och det är bland annat därför det är så viktigt att rösta den 13 juni, det behövs fler sossar i Bryssel!


Om författaren

Författare:
Inger Segelström

Om artikeln

Publicerad: 06 maj 2004 14:08

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: