sourze.se
Artikelbild

Kortsiktiga företagsvinster får gå före miljön

I debatten talar vi ofta om militära hot och grupper kräver mer pengar till just de hoten. Jag är lika orolig för att de framtida hoten handlar om miljön.

Jag kandiderar till Europaparlamentet vid valet den 13 juni. Bland det mest spännande det för med sig är att jag får resa omkring och träffa människor, höra vad man tycker och vad man vill att jag ska driva när jag väl kommer till Bryssel. En av de frågor som engagerar mycket är miljön, och det är inte så konstigt med tanke på vad den betyder för oss: Gravida kvinnor bör inte äta fisk från Östersjön, flamskyddsmedel från datorer går att spåra i bröstmjölk och hälften av de utsläpp som försurar våra sjöar kommer från andra EU-länder, bara för att nämna några exempel. Och eftersom miljöförstöringen är gränslös måste också lösningarna vara det. Därför är EU en så viktig arena för kampen för en hållbar miljö. Gemensamma miljöbeslut i EU är bra för Sverige, och det är bra för de andra EU-länderna.

I EU kämpar vi för en strängare kemikaliepolitik. Vi har redan uppnått framgångar och kunnat skärpa EUs kemikaliepolitik sedan Sverige blev EU-medlem, men fortfarande finns mycket kvar att göra. Tiotusentals farliga kemikalier finns i vår miljö i den mat vi äter och i de leksaker vi ger våra barn. De kemikalierna måste avvecklas, allt annat vore både farligt och ansvarslöst.

Tycker inte du att du väldigt ofta kan se på TV eller läsa i
tidningarna om översvämningar, skogsbränder och andra katastrofer? Visst har du en känsla av att sådant inte hände så ofta förr? De här naturkatastroferna är orsakade av oss människor genom klimatförändringen. Och det är vi som måste stoppa den farliga utvecklingen genom att till exempel minska utsläppen av växthusgaser. Fler länder måste skriva på Kyotoprotokollet där man lovar att minska utsläppen och jag vill att EU ska driva på för att gå över till förnybara bränslen och förnybar energi.

Östersjön är världens mest förorenade hav. Där generationen före min kunde få upp stora mängder fisk är nu nästan död havsbotten. Jag vill arbeta för att Östersjön ska bli världens renaste hav, och genom EUs utvidgning har vi en bra möjlighet nu. Nästan alla länder runt Östersjön kommer att vara EU-medlemmar efter första maj i år.

Vad har allt det här att göra med att jag är kandidat till
Europaparlamentet? Jo, politiken spelar roll. Omsorg om miljön står inte högst upp på alla partiers dagordning utan tvärtom. Och genom åren i Europaparlamentet har vi sett hur tex moderaterna i fråga efter fråga röstar emot förslag som kämpar för en bättre miljö. När det gäller kemikalierna till exempel: Bara i Sverige har vi ett avfall av farliga kemikalier som motsvarar en fullastad Finlandsfärja, varje dag. Ändå finns det alternativ till de flesta kemikalierna, men industrin går emot, med hjälp av borgerliga politiker. Kortsiktiga företagsvinster får gå före miljön. De röstar mot förslag som innebär att minska förpackningsberget, att få bort farliga kemikalier i tvättmedel och mot förslag att de industrier som orsakar skador ska få ta ansvar för det.

I debatten talar vi ofta om militära hot och grupper kräver mer pengar till just de hoten. Jag är lika orolig för att de framtida hoten handlar om miljön. Vad kommer de människor göra som blir utan vatten, eller om klimatet blir för varmat att leva i eller inget gror eller vattendraget som man fiskar i är dött. Jag tar de hoten på allvar och vill att vi också i de globala hoten tar med ansvaret för framtidens miljö. Annars kan det vara nästa hot mot världens människor precis som terrorismen är idag.


Om författaren

Författare:
Inger Segelström

Om artikeln

Publicerad: 22 apr 2004 12:18

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: