sourze.se

Homofoberna rider igen

Eller historien om uppropet som Gud glömde.

Den 28 april - om lite drygt en vecka - väntas riksdagen ta ställning till tre inkomna motioner som behandlar frågan om införandet av könsneutrala äktenskap.

Ett, skulle man kunna tycka, logiskt nästa steg i en utveckling som inleddes genom att sjukdomsstämpeln avlägsnades av Socialstyrelsen och har fortsatt med de senaste årens beslut om att tillåta homosexuella par att - på samma sätt som heterosexuella dito eller ensamstående - prövas för adoption och de nyligen gjorda lagförstärkningar för att stävja diskrimineringen av och hetsen mot homosexuella.

En uppfattning som dock inte delas av den anonyma, Södertäljebaserade "AKTIONSGRUPPEN FÖR bevarat äktenskap endast mellan man och kvinna OCH MOT lagen om könsneutralt ’äktenskap’" som är så upprörda över de inkomna motionerna att de författat och lagt ut på nätet ett likaledes anonymt upprop med åtföljande namninsamlingslistor att ladda ner och skriva under för den som vill göra gemensam sak med de upprörda namnlösa.

Ett upprop som kunde varit författat av vilken privatspanare som helst och där konspirationsteorierna står som spön i backen: politikerna mörklägger, medierna bedriver indoktrinering och som alltid är det vanligt, hederligt folk som kommer i kläm. Har vi hört den förut?

Och där kunde man lämna det därhän om det inte vore för att uppropet innehåller lite väl många stolligheter för att få stå oemotsagt. För vad är det egentligen för åsikter de vill att vi skall skriva under på?

Vi börjar från början och stannar till i uppropets första stycke där det står: "Varför skall vanligt folk nu igen bli överkörda? Förra året handlade det om homoadoptioner och hetslagstiftning, nu skall vi få en helt ny innebörd i begreppet äktenskap!"

Uppropets undertecknare är alltså upprörda över att det inte längre är tillåtet att bedriva hets mot homosexuella och vill få oss att dela denna indignation. Vi lägger det på minnet och fortsätter.

Efter några konspirationsteotetiska stycken kommer så "argumenten" mot lagförslaget. Först: "Detta förslaget blir nästan som att lagstifta så, att människor begår brott mot sin egen vilja och grundläggande rättsuppfattning, enligt var och ens religion."

Här försöker man tror jag vända på steken och få det till att de som inte vill ingå samkönade äktenskap blir offer för något slags övergrepp om de som vill göra så också får möjlighet därtill.

Några argument eller förtydliganden bryr man sig inte om, utan fortätter att bete sig som om de själva är de verkligt utsatta "Varför respekteras inte religiösa övertygelser, i synnerhet de, som genomsyrat Sverige under se senaste tusen åren? Måste allt det som av hävd hållits heligt bort ifrån vårt samhällsliv?"

Beträffande den första meningen är det som så att vi i Sverige har religionsfrihet vilket medför att folk får omfatta i stort sett vilken tro de vill och att vem som vill får ställa upp vilka religiöst motiverade begränsningar av sitt liv den önskar utan att för den del ha rätt att tvinga andra att leva efter dem.

Beträffande den andra meningen infinner sig ofelbart frågan vilka andra av hävd för heliga hållna vanföreställningar man önskar tillbaka? Vad är det man saknar? Förälderns rätt att misshandla sina barn eller lärarens att slå sina elever? Mannens rätt att gå lös på sin hustru eller husfolkets att klippa till sitt tjänstefolk? Rätten att utnyttja prostituerade eller kvinnans förlorade myndighet när hon gifte sig? Förbudet mot att omfatta någon annan tro än den rena lutherska lära?

Lista kan göras lång, men vi stannar där och hoppar ner ett stycke där vi får reda på att: "Regeringspartiet .../... vill upphäva det mångtusenåriga äktenskapet mellan man och kvinna, mor och far, och därmed den kristna familjebildningen."

För att ta det sista först så måtte jag - och riksdagen med mig - läst de inkomna motionerna slarvigt, för ingenstans där står något om att det skall vara förbjudet att bilda en kristen familj eller att kristna familjer måste skilja sig eller upplösa sina äktenskap om motionerna vinner bifall i riksdagen. En sådan utveckling har också lyst med sin frånvaro i de länder - till exempel Belgien och Holland - som redan lagstiftat om införandet av könsneutrala äktenskap.

Stycket innehåller också annat sakfel: ety kristendomen för det första bara är ett par tusen år gammal och traditionen att låta kyrkan välsigna två människors beslut att leva tillsammans är betydligt yngre än så kan knappast det kristna äktenskapet anses vara en mångtusenårig tradition.

Och värre blir det, vi fortsätter till nästa stycke där det heter att: "I alla kulturer handlar äktenskapet om förhållandet mellan mannen och kvinnan. Ja även i hela naturen uppstår det nya livet ur mötet mellan manligt och kvinnligt."

Att den första meningen saknar grund för sin tvärsäkerhet säger väl nästan sig självt, bortsett från allt annat så behöver vi ju inte gå längre till Holland och Belgien för att hitta länder som självklart menar att äktenskapet lika gärna kan handla om förhållandet mellan två män eller två kvinnor. I nästa mening försöker man blanda ihop korten genom att låtsas att det är barnalstring man talar om utan att bry sig om det faktum att även om de inte är tillnärmelsevis lika många som de utomäktenskapliga barnen så finns det gott om barnlösa äktenskap.

Den senare meningen rymmer också ytterligare två felslut: inom växt- och djurlivet talar man för det första inte om manligt och kvinnligt då dessa begrepp till största del dels är sociala konstruktioner och dels åsyftar mänskliga egenskaper; och är för det andra såväl homosexualitet som bisexualitet vanligt förekommande - ja det finns till och med djurarter som likt räkan växlar kön under sin livstid för att inte tala om växter som kan agera som både "honor" och "hanar".

Därigenom faller väl också rimligen varje form av täckningen för användandet av ordet naturlig i nästföljande mening: "Varför skall just Sverige gå i spetsen för en annan, icke-naturlig livsstil?"

En mening som för övrigt tycks markera slutet för uppropets så kallade "argument" för sedan övergår man till att ställa en serie - förmodligen som retoriskt avsedda - frågor som jag ändå tagit mig friheten att besvara.

"Varför skall en liten grupp på ca 6000 medlemmar d v s RFSL få tvinga på kyrkor och samfund och hela samhällslivet sin uppfattning?"

Det skall den inte och det gör den inte. Förslaget tvingar inte någon att ingå ett samkönat äktenskap på samma sätt som den nuvarande lagstiftningen inte tvingar någon att ingå ett tvåkönat äktenskap; däremot tillförsäkrar det homosexuella samma utrymme som heterosexuella redan har att om de så önskar manifestera sina åsikter om samlevnad i äktenskapets lagligt tryggade form.

"Hur kan man jämföra sig med förtryckta minoritetsgrupper som tillhör andra folk eller religioner, när den egna gruppen rekryterar spridda medlemmar ur alla samhällsgrupper?"

Därför att man relativt den heterosexuella majoriteten är - och framför allt har varit - en förtryckt och ibland förföljd minoritetsgrupp något som fortfarande visar sig i att många arbetsgivare säger sig vara tveksamma till att anställa homosexuella och i att homosexualitet fortfarande är olagligt och medför, ibland hårda, straff i många länder.

Att homosexuella kommer från olika samhällsgrupper, religioner och folkgrupper hindrar som synes inte att de förföljs på grund av sin sexualitet och så länge detta fortgår utgör homosexuella per definition en förtryckt grupp.

"Var är logiken i att jämställa ett nej till homoäktenskap med diskriminering av folkgrupp, rasism?"

Logiken består i att det inte är ett dugg bättre eller mer logiskt att påstå att människor har fel sexualitet för att få gifta sig än att påstå att de har fel hudfärg eller fel religion.

"Varför skall den lilla gruppen homosexuella ha mer rättigheter än t ex nudister, kriminella, pedofiler med fler udda samhällsgrupper? Man förtiger den forskning, som visar att ingen av dessa gruppers beteenden är medfödda; de är snarare förvärvade under uppväxten."

För det första har nudister, kriminella och pedofiler alla rätt att gifta sig; således får inte homosexuella mer rättigheter än - de förhoppningsvis ännu mindre grupperna - kriminella och pedofiler även om de får möjlighet att ingå äktenskap.

För det andra är det - om än mycket talande för uppropets undertecknares syn på homosexuella - djupt ohederligt att jämföra frivilligt sexuella handlingar mellan två samtyckande personer med de sexuella övergrepp och våldtäkter som praktiserad pedofili innebär.

För det tredje är det djupt omtvistat om de ovan nämnda beteenden såväl som homosexualitet är medfödda eller inte, något som dessutom är i sammanhanget ointressant. Det är precis lika illa att diskriminera någon för ett beteendet den lärt in under sin uppväxt som ett den haft från födseln.

"Varför vill man tvinga på de sexuellt avvikande minoritetsgruppernas linje på hela samhällets struktur, när 98 procent av befolkningen är heterosexuellt lagd, och krossa grunden för samhällslivet, det vill säga familjens och föräldrarnas sammanhållning?"

Vi tar det igen: förslaget tvingar inte på någon någonting men gör det möjligt för några som idag saknar möjlighet att förverkliga hur de vill leva sitt liv fullt ut att göra det. Och om nu en sådan förkrossande majoritet är heterosexuellt lagt kan inte gärna dessa två procent samkönade äktenskap vare sig krossa grunden för samhällslivet eller öka på den heterosexuella skilsmässofrekvensen eller vad som nu avses med krossandet av föräldrarnas sammanhållning.

Och där kan vi kanske stanna, även om uppropet fortsätter med ytterligare en sida i samma konspiratoriska stil som inledningen och med en uppmaning att protestera mot förslaget om könsneutrala äktenskap

Fortfarande sugen på att underteckna uppropet? I så fall återfinns det liksom namnlistor och aktionsgruppen på hemsidan: Länk: w1.982.telia.com


Om författaren

Författare:
Öyvind Vågen

Om artikeln

Publicerad: 21 apr 2004 10:22

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: