sourze.se
Artikelbild

Folkomrösta om EU:s grundlag!

Storbritannien har nyligen beslutat att ha folkomröstning om EUs förslag till ny grundlag. Med beslutet sällar man sig till en växande skara av EU-länder som kommer att genomföra folkomröstningar.

Men socialdemokraterna och Göran Persson vidhåller sitt motstånd. Det är obegripligt och visar på noll lyhördhet gentemot medborgarna. Som Aftonbladets ledarsida uttryckte det idag: "Varför ska de svenska medborgarna inte få rösta om den nya konstitutionen när andra länders medborgare får det?" Det är en relevant fråga att ställa till Göran Persson.

EU, nya lagar…, usch vad tråkigt, tänker säkert flera när man läser detta. Jag kan hålla med om att det finns roligare saker än EU. Men EUs förslag till ny grundlag är så omfattande att det är något som vi alla borde diskutera. Går den igenom kommer den att påverka våra liv i decennier framöver. Jag talar alltså om det förslag som har kommit från EUs så kallade framtidskonvent, som under ett och ett halvt år har arbetat fram ett förslag till konstitution/grundlag för EU. Varför tycker då jag och alltfler att detta är något vi måste få folkomrösta om?

Några exempel:
* I det nu befintliga förslaget till grundlag för EU står det klart och tydligt att EU rätt ska gå före nationell rätt. Det kommer att innebära att den utveckling där EU lägger sig i allt mer av vad som sker i medlemsländera tyvärr kommer att fortsätta.

* Med grundlagen kommer de stora länderna att få ännu mer makt, på de smås bekostnad. Små länders rätt att lägga in sitt veto försvinner på en mängd beslutsområden, bland annat asyl- och flyktingpolitik, polisiära frågor och troligen på många rättsliga områden. Utan veto i asyl- och flyktingfrågor ökar risken att de stora länderna driver på för ett "Fort Europa" som stänger sig ännu mer mot omvärlden.

* En gemensam nyliberal ekonomisk politik grundlagsfäst. I förslaget finns krav på liberaliseringar och avregleringar av bland annat tjänsteverksamhet. I klartext innebär detta risk för fortsatta privatiseringar och nedskärningar i offentlig sektor. EMU och euron finns också inskriven i grundlagen, trots att Sverige har röstat nej.

* Den som hade tvekat på att EU håller på att utvecklas mot en superstat kan bara titta på en mängd symbolfrågor som utmärker en stat som är inskrivna i förslaget till grundlag: EU ska ha en gemensam ordförande/president, utrikesminister, valuta euron, nationaldag och hymn. Vad är detta om inte delar av en superstat?

* Det värsta är nog ändå utvecklingen mot en gemensam krigsmakt. I förslaget talar man om att EUs gemensamma säkerhets- och försvarspolitik "skall omfatta den gradvisa utformningen av unionens gemensamma försvarspolitik. Den kommer att leda till ett gemensamt försvar" Art I-40, punkt 2. EU-statens syfte är alltså att ha ett gemensamt försvar. Detta strider mot Sveriges neutralitet och alliansfrihet.

Vissa kanske inte tror att EU går åt det hållet, trots det som står i konstitutionen. Vissa kanske tycker att det är bra att EU utvecklas till en superstat med en valuta, president och gemensam krigsmakt. Ja, men då är det väl en jättebra idé att göra som Storbritannien och ha en folkomröstning. Det finns ju få bättre folkbildningsinsatser än just folkomröstningar. Även EU-federalister borde sluta upp bakom kravet på en folkomröstning.

Jag har inte för vana att citera Storbritanniens premiärminister Tony Blair. Han var ju, som Göran Persson, tidigare motståndare till en folkomröstning om grundlagsförslaget. Nu har han ändrat sig. I Expressen idag skrev han: "Låt frågan ställas. Låt slaget börja." Det slag han talar om är om åt vilket håll EU ska utvecklas. Varför gör inte Göran Persson samma sak? Om Persson verkligen trodde på den folkliga förankringen för EUs grundlag skulle han väl inte vara rädd för att höra folkets röst i frågan. Men jag misstänker att socialdemokraterna är livrädda för att det ska gå som i EMU-omröstningen: ett rungande Nej. Det luktar folkförakt.


P S Vill du också folkomrösta? Skriv under uppropet om folkomröstning om EUs nya grundlag på: www.folkomrostning.nu


Om författaren

Författare:
Jens Holm

Om artikeln

Publicerad: 21 apr 2004 22:30

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: