sourze.se

Sverige - ett fattigt land

Efter snart sjuttio år av vänsterstyre i samverkan med världen starkaste fackföreningsrörelse borde väl svenskarna ha en högre levnadsstandard än omvärlden?

För de troende inom vänstern är det kanske också så. Allt annat skulle ju visa att vänsterns politik varit fel. I sjuttio år!

Känslor snarare än kunskap är kännetecknande för mycket av debatten när det gäller inte bara levnadsstandard utan också skatter och för att inte tala om förmögenheter. Inom vänsterpartiet där intellektuell permafrost alltid råder är själva livsnerven känslor och tom förakt för kunskap. Det har senast tydliggjorts i statsvetaren Katarina Hermanssons avhandling "Partikulturer" där det framgår att vänsterpartister anser att ju mer utbildning en människa har, desto sämre rustad är hon att fatta politiska beslut. Det är därför inte på något sätt underligt att vänstern ständigt ger intryck av att vi dels har en hög levnadsstandard, dels att det finns oändliga medel till det allmännas förfogande bara vi höjer skatten för höginkomsttagarna.

Låt oss därför titta på SCB:s statistik om vår påstådda rikedom. För närvarande finns i huvudsak 2001 års statistik tillgänglig.

Är det någon som tycker att en beskattningsbar inkomst på mer än 390.400 kr skiktgräns 2, dvs ca 32.500 kr i månaden är oskäligt högt? Då går det bra att utgjuta hat och avund mot ca 330.000 personer. Ni kan själva försöka gissa hur många som kan ha haft en beskattningsbar inkomst på ofattbara 50.000 kr i månanden, dvs enligt svenska mått oanständigt bra betalt. Men även om dessa skulle få en dramatiskt höjd skatt så vet alla initierade att det inte skulle betyda särskilt mycket finansiellt. Sorry Ohly, men så är det!

Tittar vi på skiktgräns 1, beskattningsbar inkomst på mer än 252.000 kr, dvs ca 21.000 kr i månaden, så utgör dessa 16,7 procent av skattebetalarna. Internationellt utgör såväl skiktgräns 1 som 2 låga inkomster. Var och en som har den minsta erfarenhet från våra nordiska grannländer, för att inte tala om Tyskland och det förhatliga USA, vet att så är fallet.

Ett annat mått som SCB redovisar är medelinkomsten som definieras som inkomst av tjänst och näringsverksamhet för folkbokförda över 20 år. 2001 var den 194.031 kr, dvs 16.166 kr i månaden. Någon som är imponerad?

Till detta kan man lägga den internationellt sett närmast sensationellt låga personliga sparandet. Halva svenska folket har mindre än 53.000 kr på banken DN 22.12.03

Personer som deklarerar för mer än 20.000 kr för inkomst av kapital var 2001 låga 7,4 . Andelen "taxeringshushåll" som det heter på byråkratsvenska och som betalade förmögenhetsskatt var 2002 försvinnande 2,9 procent.

Någon som fortfarande tycker att vi är ett folk med gott om pengar jämfört med omvärlden? Då kan jag rekommendera en rapport från Handelns Utredningsinstitut HUI som kom ut i januari i år med titeln "Sverige vs USA - en analys av tillväxtens betydelse" I den framgår bla att ett svenskt normalhushåll har ca 120.000 kr mindre per år att röra sig med än det amerikanska. Ett svenskt hushåll har knappt två procent högre inkomst än ett hushåll hos USA:s fattigaste etniska minioritet. Faktum är, skriver författarna, att många som betraktas som fattiga i USA skulle betraktas som en välmående medelklass i Sverige. En sjuksköterska i Minnesota tjänar nästan lika mycket som en svensk läkare. Så var det inte för trettio år sedan. Det har gått utför för Sverige kan man klart konstatera.

Denna rapport, som bla redovisades på debattsidan i Expressen den 27 januari 2004 under rubriken "Sverige -USA:s fattigaste delstat" har mig veterligen inte bemöts av någon vänsterekonom. Ingen inom vänstern har faktiskt fällt något blytungt fördömande om USA-lakejer och ja, Ni vet hur det brukar låta. Ekonomiska fakta är att BNP/capita ökat med 63 procent från 1970 för Sverige och med 93 procent för USA.

Men vi behöver inte jämföra oss med USA. Varför inte med närområdet? Att de nordiska grannländerna har det bättre än oss svenskar är välkänt men att endast Spanien, Portugal och Grekland numera är de länder inom EU som har en lägre levnadsstandard än Sverige är kanske en nyhet för många Svd 10.12.03.

Vad sedan gäller våra skatter är sanningen den att skall stat och kommun få in några mer betydande medel så kan inte merparten av pengarna hämtas från de rika utan från låg- och medelinkomsttagarna. Det är där den stora skattebasen finns. Allt annat är dimridåer. Därför bör dessa bereda sig på ytterligare skattehöjningar. Vi som bor i Stockholm har efter senaste valet kunnat avnjuta en skattehöjning från s och dess stödpartier på 2.45 kr inkl höjd landstingsskatt. Någon som tror att det bara drabbat höginkomsttagare? För det har vi fått högre taxor inom alla områden och klart försämrad service. Inte minst inom sjukvården.

Med nuvarande regim vid rodret är jag övertygad om att alla svenskar har att se fram emot höjda skatter trots LO:s tokroliga utspel häromdagen och att den minst trettioåriga nedförsbacken vad gäller levnadsstandarden fortsätter. Men Ni som tillhör vänstern och ser ljusare på framtiden kan ju alltid följa arbetarrörelsens främsta företrädare i spåren. Köp ett gods för 12.5 miljon och njut av livet!


Om författaren

Författare:
Lars Nilsson

Om artikeln

Publicerad: 10 apr 2004 11:42

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: