sourze.se

Beträffande tro och vetande

När detta handlar om sådana saker som tro och vetande, så är det i praktiken ingen nämnvärd skillnad mellan dessa begrepp eftersom de båda är produkter av mänskligt antagande.

En person kan mycket väl tro att han vet eller tro på vetenskap utan att verkligen veta, och får han dessutom detta bekräftat av andra som också tror sig veta, så stärks också den gemensamma verkligheten utifrån gemensam indoktrinering utan att denna nödvändigtvis behöver vara sann.

På detta sätt kan tro komma att utgöra en övervägande del av den vedertagna verkligheten om inget annat får eller kan bevisas, och det är på detta sätt som religioner, ideologier, mycket av populärvetenskap, mystik, metafysik och New Aga fått sin kraft och fungerar.

Om någon vågar påstå eller provar bevisa att något i denna vedertagna verklighet är fel eller falskt, så går genast anhängarna till denna lära till kraftig motattack, och oftast vinner dessa enligt majoritets- och demokratiprincipen, och motståndaren tystas ner, assimileras, fängslas, förvisas eller utplånas.

Här kan vi också se hur den uttalade ateisten den icke-troende, ställs inför ett omöjligt dilemma, därför att han genom att motsätt sig och förnekar det icke-existerande och gör detta gällande, så ger han detta kraft och sålunda stärks det icke-existerande till sin natur.

Detta är alltså fel väg att gå om vi vill komma tillrätta med det omfattande enfald och det oförstånd som vidskepelse, religioner, ideologier och naivistisk tro på vetenskap har lett till i vårt "moderna samhälle". Men att komma till rätta med denna enorma problematik är absolut nödvändigt om vi vill uppnå högre nivåer av förståelse, sunt förnuft och etik i vår värld.

Och endast genom att man själv tar upp sina antaganden och förutfattade meningar kring tro och vetande till en grundlig granskning,- var dessa ursprungligen härrör ifrån, hur, varför, utifrån vad och på vilka grunder dessa är gjorda och i vilkas syften, så kan det bli möjligt att komma till klarhet och tillrätta med dessa diffusa begrepp om tro och vetande som har sina ursprung i tradition, kultur, bakgrund, vetenskap, religion, ideologi, metafysik, mystik och genererad indoktrinering.

På detta sätt skulle vi kunna komma tillrätta med mycket av motsättningar, rassism, dummhet och terrorism i vår värld.


Om författaren

Författare:
Knut Jörgensen

Om artikeln

Publicerad: 10 apr 2004 12:18

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: