sourze.se
Artikelbild

Ompröva svensk kärnkraft

Sedan folkomröstningen 1980 har energidebatten stannat. Hur länge ska unga väljare tvingas vara bundna vid folkomröstningens beslut?

1980 hölls en folkomröstning om kärnkraft. Det var två år innan jag föddes. Trots att jag inte levde då och inte hade någon möjlighet att göra min röst hörd eller kunde ha någon uppfattning i frågan så är positionerna som gjutna i betong.

Nu är det tid att ställa frågan "hur länge kan dagens väljare vara uppbundna av ett folkomröstningsbeslut?" Folkomröstningen om kärnkraft hölls 1980. Riksdagen tog efter det beslutet att kärnkraften skulle avvecklas till 2010. Ingen av folkomröstningens tre linjer hade detta årtal på sin valsedel. Det fanns tre alternativ att välja på för de som vid den tiden var röstberättigade. Ingen av linjerna fick en egen majoritet bakom sig. Det gör resultatet svårtolkat.

Inget av alternativen i folkomröstningen tog hänsyn till den snabba tekniska utvecklingen som har påverkat säkerheten och miljöargumenten. Idag inser vi att en avveckling av kärnkraften skulle leda till våldsamma konflikter med andra mål för en hållbar miljö. Detta tog ingen av linjerna hänsyn till.

Detta, i kombination med att det i dagens väljarskara ingår en hel generation som inte var röstberättigade 1980, gör att folkomröstningen inte längre kan tillåtas låsa energipolitiken.

Den svenska energipolitiken har hamnat i en återvändsgränd med en svårlöst konflikt. Det 24 år gamla beslutet om att avveckla kärnkraften står mot målet att minska påverkan på vårt klimat genom att inte förbränna fossila bränslen. Det är dags att välja sida i denna målkonflikt och för mig är det valet enkelt. Att stå fast vid en politik som innebär avvecklade av en säker kärnkraften, den elproduktion som inte ger några koldioxidutsläpp, är absurt.

Sverige har redan bristande kapacitet vad gäller el-produktion och trots detta driver regeringen tillsammans med stödpartierna en linje som innebär att befintliga kraftverk ska stängas av. I stället skulle det behövas en energipolitik som är förankrad i verkligheten.

Hushåll och industrin ska kunna vara säkra på att det alltid kommer ström ur jacket och till ett rimliga priser. En prisvärd och säker energitillförsel är en grundbult för vårt lands välfärd. Dessutom skulle en politik som innebär att vi använder de befintliga kärnkraftsreaktorerna så långt så länge de är tekniskt moderna skona vår miljö. Vi behöver då inte importera el framställd på fossila bränslen eller dra igång gamla avstängda svenska kolkraftverk vilket ökar koldioxidutsläppen.

Vi som är unga idag måste våga bryta betonglocket som ligger på den svenska energipolitiken. Många med mig fick inte fick rösta i folkomröstningen 1980 - nu måste man öppna ögonen och se att saker har förändrats i samhället.


Om författaren

Författare:
Axel Darvik

Om artikeln

Publicerad: 19 mar 2004 10:58

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: