sourze.se

Bara 3 av 100 i Riksdagen har utländsk bakgrund

"Klyftor i samhället består år efter år och det finns stora risker att ett etniskt klassamhälle är på väg att cementeras."

Häromdagen presenterade Integrationsverket sin rapport för 2003 om hur olika samhällsområden fungerar i ett Sverige där en stor del av befolkningen är född i ett annat land. Rapporten ger en nedslående bild av Sverige och verkets generaldirektör Andreas Carlgren säger bland annat i ett uttalande om rapporten att "Sverige är ett land med tydligt utestängande hinder och strukturell diskriminering. Det är ett grundläggande samhällsproblem. Klyftor i samhället består år efter år och det finns stora risker att ett etniskt klassamhälle är på väg att cementeras. Sverige har inte råd med detta - inte mänskligt, inte socialt, inte ekonomiskt."

Sourze gjorde en snabb genomgång av Riksdagen för att se hur många av de 349 ledamöterna som med utgångspunkt från deras namn och utseenden förefaller ha utländsk bakgrund. Vi hittade tio ledamöter. Endast knappt tre procent av ledamöterna i Sveriges Riksdag skulle alltså enligt Sourzes genomgång ha utländsk bakgrund.

För att få rapporten från Integrationsverket kommenterad kontaktade Sourze dessa tio riksdagsledamöter. Några inlägg är i denna stund på väg in, men två ledamöter reagerade på att få en fråga ställd till sig på grund av sitt ursprung. Med Rossana Dinamarca v utväxlade Sourze chefredaktör följande mailkorrespondens:

"Jag undrar om du skulle vilja skriva ett inlägg på Sourze med anledning av Integrationsverkets nya rapport som visar att klyftorna växer mellan svenskar och invandrare?"

"Liten nyfiken fråga bara, varför jag?"

"Enkelt: Vi har ställt frågan till ett antal riksdagsledamöter från olika partier med namn och utseende som ger vid handen att de inte har ursvensk bakgrund. Vårt antagande är att integrationsfrågor rimligen måste vara en viktig fråga för den gruppen. Fel i ditt fall?"

"Jag anser inte att det är personer "med namn och utseende som ger vid handen att de inte har ursvensk bakgrund" som bär ansvaret för integrationsfrågorna, det är ett ansvar vi alla har och en fråga som borde vara viktig för alla inte bara för oss s k invandrare. Jag hade kunnat kommentera rapporten om det varit för mina kunskaper, men jag gör det inte med utgångspunkt från att jag har ett "konstig" namn eller annorlunda utseende än majoritetsbefolkningen i det här landet."

"Jag har fått ungefär samma reaktion från ytterligare en riksdagledamot jag mailat. När jag nu ser er argumentation förstår jag så klart resonemanget, men jag blev verkligen förvånad av era reaktioner. Jag kan nästan lova dig att folk på gatan uppfattar det som självklart att en person med
invandrarbakgrund som blir riksdagsledamot ser som en huvudfråga att förbättra integrationsklimatet i landet. Jag har faktiskt till och med lite svårt att skaka av mig en obehaglig känsla av att frågan inte är tillräckligt "fin" att skriva om och att väljare med invandrarbakgrund ute i landet skulle känna sig kränkta och lurade om jag berättade att Sourze frågat 10 riksdagsledamöter med invandrarbakgrund om de vill kommentera Integrationsverkets rapport och att två ledamöter inte vill svara med hänvisning till att frågan faktiskt inte är deras specialområde, samtidigt som verkligheten måste tala ett annat språk dvs att du t ex måste ha stött på främlings-fientlighet genom åren bara på grund av ditt namn och utseende. Personligen blev jag förresten mycket förvånad när jag gick igenom hela riksdagen och fann att det var så få som synbarligen hade invandrarbakgrund. Det är väl så att ca 10 procent av Sveriges befolkning har det men representationen i riksdagen verkar ligga på kanske 3 procent. Man sticker verkligen ut alltså om man inte ser "ursvensk" ut i Riksdagen och då är det desto mer förvånande att den gruppen inte ser som naturligt att ha integrationsfrågan som en av sina huvudfrågor."

"Du har inte förstått vad jag skrev till dig. Du vill att jag ska kommentera rapporten för att jag avviker från det
"ursvenska" inte för att jag skulle ha kompetens i frågan och det finner jag mig inte i. Dessutom hävdar jag fortfarande att integrationen bär vi alla ansvar för, inte bara vi s k invandrare. Det handlar alltså inte om frågan skulle vara fin nog eller inte. Väljare med invandrarbakgrund är trötta på att bli sedda som en homogen grupp som bara får uttala sig om vissa s k invandrarfrågor, det är den verkligheten jag möter varje dag. Jag möter alltför ofta journalister som vill ha ett uttalande eller ens medverkan i teve och radio bara för att man är ung, tjej och har invandrarbakgrund. Det som i första hand borde vara det viktigaste är för att man har kunskaper och erfarenheter i vad nu frågan gäller."

"Jo, jag förstår hur du menar och respekterar det och så klart är integrationsfrågan något som alla bär ansvar för. Om det fanns fler ledamöter med invandrarbakgrund i Riksdagen skulle så klart tendensen minska att journalister frågar sk invandrare om integrationsfrågor. Med all respekt och ödmjukhet inför det faktum att du har egen erfarenhet av detta skulle jag rekommendera att du låter integrationsfrågan vara en del av din "mission" parallellt med sakfrågor som inte har med integration att göra. Varför inte utnyttja det faktum att det torde vara politiskt korrekt att vara, som du säger, ung, tjej med invandrarbakgrund för att föra fram även andra frågor som du vill driva. Du är definitivt välkommen att skriva om vad du vill på Sourze!"

"Jag ska inte förlänga den här diskussionen mer än nödvändigt... Jag har aldrig sagt att jag inte jobbar med/är intresserad av integrationsfrågor. Jag frågade dig varför du ville att just jag skulle skriva en kommentar av den anledningen att jag ville veta om det var p g a mina kunskaper på området eller för hur jag ser ut. Ditt svar var glasklart."

"Vad tror du om att vi publicerar vår mailkorr om detta? Kan vara en intressant firestarter?"

"Var så god..."


Om författaren

Författare:
Redaktionen Sourze

Om artikeln

Publicerad: 17 mar 2004 13:27

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: