sourze.se

Göran Persson hade rätt

Göran Persson var politiskt inkorrekt när han talade om stabiliteten som en förutsättning för tillväxt i Kina.

Vid ett besök i Kina år 1996 framhöll Göran Persson att tillväxten i landet berodde på stabiliteten. Det var då liksom nu politiskt mycket inkorrekt.

Året efter Perssons besök, 1997, råkade övriga tigerekonomier ut för en kris medan Kina bibehöll sin höga tillväxt. Sedan 1996 har Kina fördubblat sin BNP. Nu uppträder landet som ett lokomotiv för världsekonomin. En stor del av ökningen av exporten från Japan och Sydkorea är till Kina. Importen av råvaror har höjt priserna på järnmalm och koppar till fördel för länderna i Latinamerika. Den uppgång i konjunkturen som nu startat är i viss utsträckning Kinas förtjänst. Påståendet att planekonomin inte kan reformeras gäller inte Kina.

Experter på Kina anser att Kina kan växa med mellan 7 och 8 procent per år under 15 till 20 år. 2010 skulle då ekonomin ha fördubblats


Om författaren

Författare:
Yngve Karlsson

Om artikeln

Publicerad: 15 feb 2004 19:12

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: