sourze.se
Artikelbild

Vänstern avskaffar tak-över-huvudet-garantin

Jag blir både upprörd och ledsen när jag ser hur arbetet med att hjälpa hemlösa försämras i Stockholm.

En av samhällets största tragedier är hemlöshet och arbetet med att försöka hjälpa denna mycket behövande grupp måste vara en av socialtjänstens mest centrala arbetsuppgifter. Sedan vänsterpartierna med socialborgarrådet Margareta Olofsson v i spetsen övertagit styret i Stockholms stad har insatserna och ambitionerna för att hjälpa de hemlösa förflackats. Ambitionsnivån på området närmar sig noll.

När man arbetar med att hjälpa människor som är hemlösa är det oerhört viktigt att man börjar med att lösa de mest grundläggande problemen. En sådan åtgärd var införandet av Tak-över-huvudet-garantin som vi införde under den förra mandatperioden. Tak-över-huvudet-garantin är inte den enda lösningen utan det behövs också andra boendeformer med syfte att hjälpa och stödja så att den hemlösa kan klara av att ha en egen bostad. Dessa boendeformer har också i stor utsträckning skapats av de frivilligorganisationer som får bidrag från Stockholms stad.

Under mandatperioden 1998-2002 tillkom fler än 350 nya boenden för hemlösa. Nybyggnationen av boenden för hemlösa har därefter näst intill avstannat.

För att nå de hemlösa krävs att man prövar nya metoder och skapar nya kontaktytor. Ett exempel på detta är det samarbete som på borgerligt initiativ startade mellan Stockholms stad och Stockholms läns landsting och som resulterade i upprättandet av en läkarmottagning för hemlösa. En mottagning som sedan byggts ut med både tandvård och fotvård.

Ett brett utbud av metoder och insatser behövs för att möta det behov som finns hos de hemlösa. Frivilligorganisationer och övriga delar av det civila samhället kan här spela en utomordentligt viktig roll, bland annat med att återknyta kontakten med de sociala myndigheterna. Frivilligorganisationernas arbete är ovärderligt både när det gäller att förebygga hemlöshet och i fråga om att bygga upp det mänskliga nätverk som krävs för att många av de hemlösa stegvis ska kunna ta ansvar för ett eget hem.

Vänsterpartierna i Stockholm stänger nu bra verksamhet för de hemlösa, senast i Kista. Stödet till frivilligorganisationerna blir njuggare och de vill avskaffa Tak-över-huvudet-garantin. I den delen har de redan fattat ett principbeslut i den riktningen. Jag blir både upprörd och ledsen när jag ser hur arbetet med att hjälpa hemlösa försämras i Stockholm.


Om författaren
Om artikeln

Publicerad: 06 feb 2004 11:34

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: