sourze.se

Varför håller Annika Billström på med politik?

Hon anser att antalet socialbidragtagare är opåverkbart för en kommunalpolitiker. Den slutsatsen måste dras av hennes inlägg på Sourze den 18/11. Jag har en helt annan uppfattning.

Varför håller finansborgarrådet Annika Billström s på med politik? Hon anser att antalet socialbidragtagare är opåverkbart för en kommunalpolitiker. Den slutsatsen måste dras av hennes inlägg på Sourze den 18/11. Jag har en helt annan uppfattning. Självklart har den förda politiken en stark inverkan på förhållandena i Stockholm oavsett om det handlar om antalet socialbidragtagare, skattetryck eller en ny stor arena för sport och underhållning.

Under min tid som socialborgarråd fokuserade vi starkt på att skapa möjligheter för socialbidragstagare att få arbete och därmed egen försörjning. Det är en fråga om människosyn. Egen försörjning är en grundläggande förutsättning för att stärka de människor som befinner sig
längst ner på samhällsstegen. Många olika insatser gjordes i detta avseende, bland annat satsning på Jobbcentrum, jobbgaranti, i Skärholmen som parat med en rejält sänkt skatt innebar att många fick arbete.

Sedan Annika Billström blev finansborgarråd har skatten höjts med 2,45 vilket motsvarar en tusenlapp i månaden för en vanlig stockholmsfamilj. Naturligtvis har denna historiska skattechock inneburit att arbetslösheten
har ökat rejält, inte minst ungdomsarbetslösheten som ökat med över 20 procent i år.

Även om Annika Billström inte vill erkänna fakta så var bostadsbyggandet under den borgerliga majoritetens sista år det den mest omfattande under de senaste 25 åren. Sammanlagt färdigställdes 2909 nya lägenheter i staden
under 2002. Nu styr socialdemokraterna och hittills i år har 845 lägenheter färdigställts, inte ens en tredjedel mot förra året. Och utvecklingen fortsätter i fel riktning. I september i år färdigställdes endast 15 nya lägenheter. Vilket skall ställas mot de över 85 000 som står i bostadsförmedlingens kö. Billströms vallöfte om 20 000 nya billiga lägenheter verkar tämligen avlägset.

Slutligen redovisade den borgerliga majoriteten i Stockholm under sina fyra år ett ekonomiskt överskott varje år. Hur socialdemokraterna än försöker är detta ett obestridligt faktum. Sista året, 2002, uppgick överskotten till drygt två miljarder kronor. Trots detta valde Annika Billström av ideologiska skäl att höja kommunalskatten vilket nu fått till följd att socialbidragsberoendet återigen ökar efter en successiv nedgång de senaste fyra åren. Socialdemokratiskt politik drabbar de svagaste
hårdast.


Om författaren
Om artikeln

Publicerad: 19 nov 2003 16:24

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: