sourze.se

Vår kunskap överstiger vår vishet

...ett sökande efter andligt livsinnehåll, samtidigt ett sökande efter självförverkligande.

Ofta använder vi ett historiskt perspektiv, som de grekiska eller det kinesiska, för att vidimera våra antaganden och påståenden. I det gamla kinesiska ordspråket finner man till exempel att "Det mänskliga livet har tre faser; 20 år för att lära, 20 år för att kämpa och 20 år för att förvärva visdom". I denna beskrivning återfinns tre utvecklingsförlopp, kroppslig eller biologisk utveckling, själslig eller psykologisk utveckling samt andlig eller biografisk utveckling. Den biologiska utvecklingen är som starkast i perioden före vuxenåldern, de själsliga tydligast under livets mellanfas medan den andliga är avgörande för den sista livsfasen.

Om vi betraktar mänskligheten under att längre perspektiv kan den uppfattas som om den genomlever samma rytmiska och åldersrelaterade faser vi förknippar med ett individuellt liv. Vår barndom blir vårt ursprung i nomadiserande folk och stamgrupperingar. Vår tidiga ungdom i de egyptiska, grekiska och romerska kulturerna, puberteten påbörjas i vår kaotiska upptäckareintensiva och våldsamma medeltid, för att inkludera adolescensens identitetssökande i vår nutid, en tid då vår kunskap synes vida överstiga vår vishet. I det hänseendet blir jagmedvetenheten, som den utvecklas idag i ett globalt kollektivt perspektiv, till ett sökande efter andligt livsinnehåll men samtidigt ett sökande efter självförverkligande. I synnerhet i västvärlden tar det sig ofta materialistiska men också idealistiska och egoistiska former.

Individualiseringen av människa leder till att många av traditionella sociala näten faller samman. Som en ytterligare komplikation verkar frånvaron av normer och traditioner göra oss generellt alltmer rådvilla. Historiskt var vår livsväg styrd till stor del av sociala och ekonomiska förutsättningar och oftast för individen nedärvd genom generationer. Den nya tidens sökande efter orientering och fotfäste kan därför bitvis stödjas genom en bättre förståelse av människans lagbundna livsfaser och hennes åldersrytm under vår väg i livet. Tidsrytmisk insikt underlättar den uppgiften, att genom livets gång hålla alla våra tidigare åldersfaser levande och deras innehåll närvarande. För personlighetens relation till vår djupaste autentiska källa av varande, vårt Jag till vårt Själv, blir en syntes av våra åldrar till en kärna av vårt livs äkthet och kvalité, vår integrerade biografi ett avtryck av vår andliga manifestation i tillvaron.


Om författaren

Författare:
Lasse Larsson

Om artikeln

Publicerad: 12 sep 2003 09:46

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: