sourze.se

Sexdebatt, del 1

Nyanserad diskussion efterfrågas angående sexarbete, porr med mera.

Jag menar att staten i största mån inte ska lägga sig i val av livsstilar, till exempel medborgares rätt att använda olika erotiska och pornografiska verk i bild, text och ljud. Ej heller ska prostitution krimininaliseras för någon part.


LIVSSTILAR

"Det är inte samhällets, eller riksdagens uppgift att peka ut vilken samlevnadsform, vilken sexuell läggning eller vilken form av sexuell njutning som är att föredra. Det leder bara till lidande för dem som inte kan eller vill leva upp till normen. Samhället skall företräda en värdeneutral hållning gentemot individens val på dessa områden och inta en tillåtande inställning till hur valen förändras över tid. Konsekvenserna av att skambelägga och fördöma kvinnors och mäns njutning kan inte leda till annat än sexuell frustration och destruktiva handlingar" ur riksdagsmotion 1999/2000:Ub314 av riksdagsledamöterna v Tasso Stafilidis och Charlotta Bjälkebring.


SEXRADIKALISM

Det innebär inte att man blundar för de missförhållanden som finns. En sexradikal feministisk hållning som jag företräder anser att det finns strukturer i samhället som uppehåller en föreställning om den sunda sexualiteten. Föreställningen utgår ifrån det penis-vaginala samlaget inom det monogama heterosexuella äktenskapet, och utifrån denna norm klassificeras sexuella beteenden i en fallande skala. Motsatsen är queer. Längst ner i hierarkin finns till exempel sexarbetarna och sadomasochisterna, det vill säga de som vill tillägna sig eller tillgodogöra sig pornografi, den så kallade "våldspornografi" som förslaget till partiprogram till förbjuda. Att definiera våldspornografi är redan det en hart när omöjlig uppgift.
Sexradikalismen vill sudda ut dessa tankar och föreställningar om sund och osund sexualitet. Den anser att det inte finns något som är sundare eller naturligare än något annat. Sexradikalismen utgår precis som den traditionella feminismen även ifrån att det finns maktstrukturer som inte ger jämställdhet mellan könen - både vad det gäller hur sexualiteten formas, utförs och är representerad.


NJUTNING OCH FARA

Detta kan härledas till att det finns en spänning mellan sexuell njutning och sexuell fara i kvinnors liv. Könspolariseringen i samhället, där mäns och kvinnors sexualitet anses vara olika, framställer mannens lust som okontrollerbar och lättantändlig vid varje tecken på kvinnligt begär. Detta har i sin tur inneburit att kvinnor blivit ansvariga inte bara för sin egen sexualitet utan också även för männens. I denna kontext har kvinnor fått välja om de vill vara sexuellt bejakande att leva ut sin sexualitet eller sexuellt trygga att hålla sin sexualitet inom de skyddande institutionerna. De kvinnor som väljer att bejaka sin sexualitet innebär dock ett hot mot de kvinnor som hellre vill vara trygga, i och med att deras beteende eldar upp de okontrollerbara männen, och det blir därför viktigt för kvinnor som söker trygghet att avskilja sig från de dåliga kvinnorna, så att inte de drabbas. Därmed bibehålls ett system där kvinnor har svårt att nå full frihet. Samtidigt så accepterar sexradikalismen inte den dominerande kulturen och för att komma loss från patriarkatet så föreslås följande:

"Feminister måste insistera på att kvinnor är sexuella subjekt, sexuella aktörer, att våra historier är komplexa och lärorika, att våra erfarenheter inte är något blankt, inte heller bara en upprepning av det som sagts om oss, och att den njutning vi upplevt lika mycket är en guide för framtida handling som brutaliteten."
Ur Carole Vance artikel "Njutning och fara" på internetadress Länk: user.tninet.se


KOMPLIKATIONER

Även när det gäller prostitution eller pornografi måste man våga se kvinnan som en aktör, en sexarbetare. En sexuell handling behöver inte en ha rigid inneboende mening i sig. Det innebär att den sexuella handlingen inte kan generaliseras. Man måste se till dess kontext. När partiet kritiserar pornografin för att sprida bisarra sexuella handlingar, så anser sexradikalerna att detta är bra, eftersom det hjälper människor att experimentera sexuellt och därigenom öka den sexuella mångfalden.


FÖRDOMAR OM KVINNOR

Kvinnor har varit ekonomiskt beroende av män under tusentals år. Kvinnor har förtryckts väldigt effektivt och när vi i partiet pratar om kvinnors sexualitet bär vi fortfarande på en stor mängd fördomar och gammaldags moralregler om hur kvinnor bör bete sig. Fram till 1968 då p-pillret kom fanns det här i Sverige inget pålitligt preventivmedel för kvinnor. Detta innebar att en kvinna som hade samlag med en man alltid måste ta hänsyn till risken att bli gravid. Hon var tvungen att välja sin partner med omsorg. Män kunde ha ett relativt fritt sexliv. Kvinnor fick inte heller samma möjligheter att utbilda sig, de uppfostrades till hemmafruar som skulle gifta sig och bli försörjda av en man. Detta påverkade givetvis kvinnors sexliv. De tvingades vara mycket försiktiga.

En kvinna som är sexuellt aktiv, som tar initiativ till sex och beter sig på samma sätt som män alltid gjort när det gäller sex, möter en hel del underliga reaktioner från omgivningen. Hon blir kallad slampa, slinka eller hora. Därför anser porrmotståndarna att en bild av en kvinna i en sexuell situation automatiskt är förnedrande, utan att fundera över vilken ryggsäck av gammaldags fördomar de bär på när de drar den slutsatsen.


PORNOGRAFI

Jag hävdar att kvinnor inte alltid förnedras i pornografin, de avbildas helt enkelt i en sexuell situation. Filmen eller fotot kan vara av god eller dålig kvalitet, det kan vara fult eller vackert, det kan bära på symboler för olika typer av fördomar i sig, men det enkla faktum att kvinnan framställs som ett sexobjekt för mäns eller kvinnors begär är inte i sig förnedrande, om man inte vill ta ifrån kvinnan hennes rätt att uttrycka sig som sexuell varelse.
Enligt mitt sätt att se det måste vi jobba med de verkliga problemen, exempelvis att kvinnor fortfarande inte får samma lön för samma arbete som män, att kvinnor har svårare att bli befordrade och göra karriär samt att kvinnor fortfarande tar det största ansvaret för hem och barn.
Pornografin avbildar helt enkelt människor i sexuella situationer, och jag hoppas att vi i framtiden kommer att se mer pornografi producerad av kvinnor, eftersom jag tror att kvinnor har en stor begåvning när det gäller att framställda bilder som visar lust och njutning. En kvinna bör ha samma rätt att vara en sexuell varelse som en man, ingen ifrågasätter mannens rätt.

Ett förbud mot pornografi skulle bara skapa mer frustration och skam, i synnerhet för kvinnor.

"Onanins ensamsex betraktas som ett dåligt substitut istället för ett lustfyllt komplement, och pornografins sexuellt upphetsande bilder stigmatiseras och fördöms för att de detaljerat visar upp en sexualitet som inte är i överensstämmelse med idealbilden av två personer som förenas i ett sexuellt möte av kärlek till varandra." ur motion v 1999/2000:Ub314.

På vilket sätt tänker man i vänsterns partiprogram "bekämpa" porrindustrin? Är det självklara kopplingar mellan "våld mot kvinnor och barn" och "porrindustrin"? Gäller det även hemproducerad video som tagit över stora marknader? Vore porren bättre om den inte var "vinstgivande kapitalistisk storindustri"? Av partiets sexualpolitik att döma tror jag inte det. En kvinnokooperativt producerad porr, till exempel "Femme Productions" i USA, skulle inte gillas mer än svenska företag.


MOT NORMALISERING

Mer kritik av normalisering, tvåsamhet och äktenskapet skulle behövas i partiprogrammet. Det är tydligt att programskrivarna vill ha välordnade äktenskap, möjligen med personer av samma kön bara om de i övrigt lever efter den äktenskapliga normen. Porr är varken mer eller mindre kvinnoförtryckande än annan kapitalistisk verksamhet i ett mansamhälle som vårt. Den enda rimliga slutsatsen är att om inte porr ska förbjudas måste partiet kräva samma sociala rättigheter i sexateljéer som på fabriksgolv och kontor. Normal anständighet mot arbetstagare, kollektivavtal, och frånvaro av stigmatisering. Det behövs vidare inte en fullständig analys av alla sexuella yttringar i vårt partiprogram utan tvärtom en öppen attitydförändring, även mot homosexuella. Grunden är inte att vi är för heterosexualitet och homosexualitet eller något annat utan all sexualitet som är grundad i informerat medgivande. Även sexuella praktiker som pornografikonsumtion, sadomasoschism med mera.


Om författaren

Författare:
Jan Sjunnesson

Om artikeln

Publicerad: 20 aug 2003 10:22

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: