sourze.se

En nyliberals bekännelser

EU, EMU, sammanfattningsvis hela europaprojektet, är en vision utifrån en liberal värdegrund.

Med följande mål, ökad rörlighet för individer och kapital. Det konstaterade jag tidigt. Därför vad det inte svårt att förstå varför vänstersocialisterna vände ryggen åt projektet.

Enligt socialistisk syn klarar inte alla människor sig i ett liberalt samhällssystem. De fruktar därför ökade sociala orättvisor, frihandel med mera ser de som ett kapitalistiskt paradis och säger därför NEJ TILL EU.

De konservativa, å andra sidan, är för frihandel men värnar varmt om kommuniteten, det vill säga nationella värden, och gillar inte all form av fri konkurrens och dylikt. De intar därför också en måttlig hållning till europa- samarbetet.

Under hela EMU-debatten har jag fascinerats över varför just ultra- och nyliberaler konsekvent opponerat sig emot EMU. Fri marknadsekonomi och fri invandring är ju nyliberalismens heliga ko. Det är lustigt att de mest liberala debattörer och ekonomer motsätter sig euron, som faktiskt ingår i EU-paketet, och enligt min mening inte ens skulle behövas folkomröstas om. EU var okej att folkomrösta om, men inte euron därför den ingår i hela projektet. Möjligen borde riksdagen fått rösta om euron, efter EU-valet 1994.

Nåväl det intressanta i euro-frågan är att de ädlaste liberalerna, motsätter sig den. Margit Gennser, före detta moderat, och då en de mest nyliberala moderaterna, har skrivit en bok i ämnet. Hon riktar in sig på att de länder som talar varmt om euron låtit sig manipuleras genom att de får mest jordbrukssubventioner från EU. Vad nu det har med en gemensam valuta att göra?

Av Svenska Dagbladets förra ledarredaktionen var i stort sett alla skribenterna mot EMU. Inklusive dåvarande chefredaktören, numera landshövdingen, Mats Svegfors.

Johan Hakelius, som skriver krönikör i både Svenskan och Aftonbladet, är emot euron. Han har en gång kritiserat ECB för ett "eliternas projekt". Vad kallar han då den svenska riksbankens förda spegelpolitik, vid sidan om ECB:s beslut?

Så, slutligen, bekänner sig en nyliberal debattör. PR-konsulten Christian Gergils, före detta redaktör för tidningen Nyliberalen. Torsdagen den 7/8 skriver han en i en debattartikel i Aftonbladet, "Därför ändrade jag mig om EMU". Gergils avslöjar det faktum jag hela tiden delat med borgerliga nej-sägare, men inte ansett vara ekonomerna i Frankfurts fel. Han skriver att en gemensam europeisk valuta, är en förutsättning för en fungerande marknadsliberal ekonomi och kan frigöra de Östeuropeiska ländernas situation, från fattigdom till välstånd. Det tycker jag också och röstar därför "ja till euron" den 15 september.


Om författaren

Författare:
Yohannis Petersson

Om artikeln

Publicerad: 10 aug 2003 11:43

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: