sourze.se
Artikelbild

Krig förnyar språket!

Det finns numera en tydlig "koppling" mellan skägg och nervgas.

Krigets första offer är sanningen, brukar det heta. Det där är en sliten klyscha och dessutom inte helt bra. Sanningen brukar massakreras rätt duktigt också i fredstid. Men det är uppenbart att lögnkampanjerna blir av den högre skolan när krigsförberedelserna tuffar på.

Språket deformeras extra mycket när kriget närmar sig, och progagandan blir allt mer naken. Medierna lullar med. Metros förstasida idag: "Saddam vägrar lämna Irak"! Tänk er motsvarande rubriker: Bush vägrar avgå! Tony Blair vägrar kamma sig! Chirac vägrar prata engelska på presskonferenser! Att så är fallet i dessa tre exempel torde ge ungefär lika stort folkrättsligt stöd att bomba USA, England eller Frankrike.

Och förresten kanske vi minns att USA ställde Saddams avgång och exil som ett – i och för sig galet – ultimativt krav för att inte ingripa militärt. Ultimatum brukar betyda: om du inte gör ditten så gör vi datten.

Men inte längre. I Dagens Nyheter kan man läsa detta:

"Vita husets talesman Ari Fleischer underströk på tisdagen att en invasion kommer att ske oavsett om Saddam Hussein går i exil eller ej:

- Om Saddam lämnar landet går ändå USA och koalitionen in i Irak. Förhoppningsvis Tjena! min anmärkning under fredliga former den här gången, för den irakiska militären skulle då inte vara beordrarde att attackera eller ge eld".

Ordet ultimatum sällar sig nu till raden av ord som fått helt nya, oväntade, tolkningar.

Här är några andra sådana ord; för att du ska kunna klara dig inför den kommande krigsrapporteringen:

Massförstörelsevapen: Syftade förut till så kallade ABC-vapen, som reglerades av hårda internationella lagar som syftade till avveckling på sikt. Idag refererar ordet till sådana vapen som är jättebra när de innehas av supermakter, inte pratas om när Israel innehar dem, och berättigar till bombningar av hela länder, även om de inte skulle gå att finna i detta land.

Terrorism: En gång definition på våld mot oskyldiga civila, för att uppnå politiskt syfte. Idag sådant som svartmuskiga män sysslar med, samt sådant som kan misstänkas om folk protesterar mot politiska beslut – dock aldrig våld mot civilbefolkning, om detta våld utövas av regimer som USA:s regering ger militärt bistånd till.

Koppling: Betydde länge något i stil med logiskt samband men är idag snarare ett ord som man bör skjuta in mellan två i övrigt disparata personer, grupper och företeelser, så länge båda betraktas som onda – till exempel; koppling mellan Al-Qaida och Irak, koppling mellan Iran och Nordkorea, koppling mellan skägg och nervgas.

Världssamfundet: Betecknade länge världens nationer, representerade i FN, men är idag lite snävare definierat som de länder som röstar för amerikanska förslag i FN, oavsett vad förslagen går ut på.

Självförsvar: Stod förr för våld som A utövar för att skydda A från ett pågående angrepp från B. Idag samlingsbeteckning för allt våld som stora och rika stater riktar mot fattiga folk enligt följande princip: Om det går rykten om att någon som ser ut som B eller har ”koppling” till, se ovan en gång tänkte tanken att kanske angripa A i framtiden så är det rimligt att A – i förebyggande syfte – dödar B:s grannar och släktingar samt jämnar hans kvarter/stad/världsdel med marken. Trots påfallande likheter mellan detta självförsvarsbegrepp och det som en kort kille med liten mustach använde för att angripa Polen 1939 så finns det inga likheter mellan dessa båda självförsvarsbegrepp, eftersom killen med mustach pratade ett konstigt språk. Det var dessutom jättelänge sedan.

Rättssäkerhet: Betydde förut bland annat att alla skulle betraktas som lika inför lagen och slippa godtycka. Betyder idag att man med säkerhet övervakas, så att man bara gör sådant som är rätt.

Och apropå att göra sådant som är rätt: Det är viktigt att du ser till att dokumentera allt varje gång du häller ut något i vasken. Annars kan det vara mycket svårt att visa att du INTE innehar några massförstörelsevapen när jag kommer och knackar på.

Kom inte och säg att jag inte varnade dig. Eller, skit samma; jag är redan på väg. Och jag har stöd av hela världssamfundet. I alla fall av min hemlige vän. Vi kallar det samarbete för fred.


Om författaren

Författare:
Ali Esbati

Om artikeln

Publicerad: 20 mar 2003 12:07

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: