sourze.se

Hur blir man lycklig

I de rika länderna var människorna troligen som lyckligast på 1970-talet. Efter detta årtionde har man drabbats av stress och otrygghet.

I en artikel i Financial Times den 8 mars 2003 skriver Richard Tomkins en artikel med överskriften "How to be happy". Den gav mig en ny syn på hur människor i rika länder uppfattar välståndet.

Enligt Tomkins skulle människors välbefinnande nått en toppnivå ungefär 1970 och sedan till och med sjunkit. Han hänvisar till Maslows pyramid där de olika stegen visar på en ökande tillfredsställelse för varje steg man tar. Det understa steget utgöres av de mest elementära behoven i en människas liv såsom mat, vatten, bostad och värme. De övriga stegen i pyramiden är följande: 2. Säkerhet och frihet från fruktan. 3. Kärlek och tillhörighet. 4. Självuppskattning. 5. Självuppfyllelse som den högsta formen av behovstillfredsställelse.

Jag har länge ställt mig tveksam till att man räknar att välståndet skulle vara beroende av en ökning av BNP. Vid en ökning av BNP med 2 procent skulle vi vara 7 gånger rikare och med en ökning med tre procent 19 gånger rikare om hundra år. Detta exempel visar hur absurt det kan bli om man bara tänker på att öka BNP från år till år. Troligen kommer USA och EU att hamna i Japans situation om några år vilket betyder att BNP slutar att växa. Möjligen har Tyskland redan hamnat i den situationen.

Vad människor kommer att önska sig är nog ett blandekonomiskt eller socialistiskt samhälle där det är full sysselsättning och medborgarlön som gäller. Man kommer att vilja ha ett lugnt arbetstempo och så kort arbetstid som möjligt. För framtida generationer passar det marknadsliberala samhället inte alls.


Om författaren

Författare:
Yngve Karlsson

Om artikeln

Publicerad: 10 mar 2003 13:52

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: