sourze.se

Stäng alla religiösa skolor!

Hedersmord är ett uttryck för det patriarkaliska och religiösa systemets sätt att kontrollera kvinnor och flickornas tillvaro.

Enligt detta tankesystem betraktar man kvinnan som ett sexuellt objekt. Det är religiösa krafter och politiska strömningar som inte tillåter att gammaldags värderingar bryts sönder av en enkel anledning: att religion och manligt strukturerat samhälle inte vill acceptera jämställdheten och kvinnas frigörelse.

Det som skiljer hedersmord från något annat mord är att i fallet hedersmord, planeras mordet noggrant. Vid de flesta av hedersmordsfallen har kvinnas familj haft något sammanträde innan någon tar steget för att genomföra detta. Det är inte bara utövaren som är inblandade utan det finns en kedja av medhjälpare som fyller en viktig funktion. Den familj som drabbas av hedersmord visar inget tecken på sorg. De måste vara glada att de har blivit av med en skam. Glada för att det yttre tvånget säger till dem; Varför sorgen? Ni har gjort det som ni skall göra.

Hedersmord är ett kulturellt och religiös arv från människans mörka tider. Detta fortlever i dagens samhälle i Mellanöstern och i vissa muslimska länder. Inte bara för att hedersmordets tankesystem har ett stort inflytande bland folket, utan även för att det politiska och religiösa systemets grundläggande värderingar av makten genom olika åtgärder som till exempel lagstiftning, förbjuder och politiserar individernas val och frihet.

Vad kan vi göra tillsammans?

Religion måste få vara en privat sak och borde inte ha något med barns liv att göra. Barn ska skyddas från de vuxnas förkärlek till urgamla traditioner, kulturella riter, religiösa och ideologiska påtryckningar. Barn har i grunden ingen religion eller politisk tillhörighet. De måste få vara barn och vara lika på alla möjliga plan oavsett föräldrarnas religionstillhörighet och kulturella normer.

Allt detta strider mot FN Barnkonvention, artikel 19 och 24.
Barn skall skyddas mot alla former av fysiskt och psykiskt våld, skada eller övergrepp.

"Konventionsstaterna skall vidta alla effektiva och lämpliga åtgärder i syfte att avskaffa traditionella sedvänjor som är skadliga för barns hälsa"

Jag föreslår:
1. Ett omedelbart stopp för alla vanor och sedvänjor som tvingar barn till att följa denna omänskliga och förnedrande praxis.

2. Att den svenska regeringen skall respektera och förverkliga barnens rättigheter oavsett deras "etniska bakgrund" eller så kallade "kultur".

3.Att STÄNGA alla religiösa skolor!!! Den moderna skolan skall gälla för barn. Religion är en privat sak som hör till hemmet och INTE till samhällets viktigaste institutioner.


Om författaren

Författare:
Esmail Moloudi

Om artikeln

Publicerad: 26 okt 2002 11:45

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: